Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud: escriptura pública i acta notarial

A què ens estem referint quan parlem d’escriptura pública?

L’escriptura pública es un document que constata davant d’un notari un fet o acte jurídic autoritzat pel mateix. És un instrument notarial que conté una o més declaracions de les persones que intervenen en un acte o contracte, emèses davant del notari, qui ho complementa amb els requisits legals propis i específics de cada acte, per a la posterior incorporació al seu propi protocol, així com perquè pugui inscriure’s en els registres públics corresponents.

Conté les declaracions de voluntat, els actes jurídics que impliquin prestació de consentiment, els contractes i els negocis jurídics de qualsevol índole.

Dins del marc legal, a les escriptures públiques se’ls hi atribueixen importants efectes; executiu, probatori i preferent, quant al contingut de dret i obligacions que incorporen. Dit això, son molts els contractes i acords entre particulars que s’han de formalitzar mitjançant escriptura pública per revestir-los de valor probatori:

Els documents citats en aquest llistat, proben la data en la que van succeir els fets, les circumstàncies i els testimonis notarials.

Què es un acta notarial i quina funció té?

Es el document notarial que constata i dóna fe d’uns fets concrets, en funció de la percepció que el notari tingui a través de qualsevol dels seus sentits.

Es pot arribar a pensar que el més habitual és que utilitzi la vista o l’oïda, però també pot ser a través del tacte, de l’olfacte o el gust.

Es una proba irrefutable del fet que en ella s’hi constati, i no es pot discutir en cap seu judicial.

 

Exemples:

Amb la vista: el notari dóna fe de que una altre persona està ocupant una de les teves propietats.

Amb l’oïda: el notari dóna fe d’un soroll eixordador que s’escolta tot el dia en el teu edifici.

Amb el tacte: el notari dóna fe que les obres del teu veí provoquen humitats en la teva paret.

Amb l’ olfacte: el notari dóna fe d’una olor pestilent que es fa olor en la teva escala.

Amb el gust: el notari pot també donar fe del mal gust o la salinitat excessiva que té l’aigua de la teva aixeta.

Actes Notaría Rambla Igualada

Posa’t en contacte amb la nostra notaria per rebre informació detallada sobre les escriptures públiques i actes notarials

A la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud gaudim d’una àmplia i dilatada experiència en escriptures públiques i actes notarials. Sabem que no és un terreny senzill i volem que sàpigues que, per a qualsevol dubte o pregunta sobre aquests instruments notarials, només has de posar-te en contacte amb nosaltres i et respondrem tot el que sigui necessari. El nostre treball comença escoltant als clients i proporcionant-los seguretat, confiança i coneixement a parts iguals. Telefona’ns al 938047550 / 938047551; mana’ns un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com; o vine a visitar-nos a les nostres oficines del carrer Rambla de Sant Isidre 31-33, a Igualada, a la província de Barcelona. Et rebrem amb els braços oberts i el nostre millor somriure!