Actas

Elaboració d’una acta notarial: Necessites fer constar alguna cosa davant notari?

El notari quan redacta una acta notarial es limita a donar fe d’uns fets concrets que pot percebre amb els seus sentits, ja sigui mitjançant la vista, el tacte, l’olfacte, l’oïda o, fins i tot, el gust.

El valor d’una acta notarial resideix en què prova de manera incontestable el fet que constitueix el seu objecte, sense que sigui discutible ni tan sols en seu judicial, excepte querella de falsedat. La seva utilitat és d’un gran valor, perquè permet al ciutadà preconstituir proves de fets que probablement hauran de ser al·legats en un judici a posteriori.

D’altra banda, qualsevol acta aixecada per la nostra notaria, com a document públic que és, queda sota la nostra custòdia, podent sol·licitar una còpia, tant les parts implicades com qualsevol persona que pugui tenir interès legítim a conèixer el seu contingut.

Tipus diferents d’actes notarials que solem redactar a Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

L’assessorament dels nostres notaris es pot executar en actes com ara:

Exemples del que poden constatar els nostres notaris mitjançant acta notarial

Els clients poden pensar-se que, per norma, els nostres notaris es valen de la vista i l’oïda per a aixecar actes notarials, però en la pràctica, poden utilitzar tots els sentits:

Amb la vista: el notari dóna fe que una altra persona està ocupant una part de la teva parcel·la.

Amb l’oïda: el notari dóna fe d’un intens soroll que se sent tot el dia en el restaurant de sota la teva casa.

Amb el tacte: el notari dóna fe de les humitats que tens a la teva paret per culpa de les fuites d’aigua dels teus veïns de dalt.

Amb l’olfacte: el notari dóna fe d’una olor pestilent que emana del local de sota la teva casa.

Amb el gust: el notari pot també donar fe del mal gust o l’excés de sal de l’aigua del teu edifici.

Posa’t en contacte amb nostra notaria per a rebre informació detallada sobre els nostres serveis relacionats amb les actes notarials

Quan algú vol contractar els serveis d’un notari perquè aixequi una acta, és probable que sorgeixin dubtes i preguntes sobre aquest tema. Una part important del nostre treball diari consisteix a aclarir-les i respondre-les totes. Només has de telefonar-nos al 93 804 75 50; enviar-nos un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots venir a visitar-nos a les nostres oficines de la Rambla de Sant Isidre 31-33, a Igualada.

Contacta amb nosaltres