01

Drets

Les seves dades seran cancel·lades en el moment en què vostè ens retiri el consentiment, fins al moment en què sol·liciti la supressió o després d’oposar-se al tractament; es conservaran durant un termini de dos anys per a respondre possibles reclamacions, finalitzats els quals seran destruïts. Les seves dades no seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant un escrit a NOTARIS D’IGUALADA, CB, responsable del tractament de dades o per correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. Pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

02

Responsable del tractament de dades

NIF: E65055634
Adreça postal: Rambla Sant Isidre, 31-33
Telèfon: 938047550
Contacte protecció de dades: info@notariacarlosjimenez.com

03

Finalitat

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s’informa l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran tractats sota la responsabilitat de NOTARIS D’IGUALADA, CB, amb NIF E 65055634 i domicili a Igualada,  Rambla Sant Isidre, 31-33. Les dades personals es tracten sobre la base del seu consentiment i amb la finalitat d’oferir serveis personalitzats als usuaris del lloc web i donar resposta als missatges rebuts a través del formulari de contacte.

04

Destinació

El lloc web  https://www.notariaigualadarambla.com no comparteix dades amb cap tercer.Es conservaran les dades d’un usuari mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.