Instruments públics

Serveis notaria de plenes garanties i màxima confiança

Els serveis de notaria que oferim a Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud engloben tots aquells instruments públics en els quals un notari, per mandat de la llei o a sol·licitud d’una de les parts, dóna fe i deixa constància de la realització d’un acte jurídic, així com dels fets i les circumstàncies que presenciï en el moment de la signatura.

Entre aquests serveis s’hi troben les escriptures públiques, les actes, les pòlisses, els testimonis i legitimacions, les còpies notarials i les còpies de testament.

En aquesta secció de la nostra web podràs informar-te de les característiques i particularitats de cada un dels documents; quines diferències existeixen i quina funció té cada un d’aquests serveis notarials?

Només li has de dedicar cinc minuts i entendras d’una forma senzilla i ràpida tot el que podem fer per tu a la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud.
Et trobaràs amb un equip multidisciplinar de professionals, amb especialistes que t’assessoraràn i et guiaran durant tot el procés de firma, sigui quin sigui el servei notarial que necessitis. Apostar per ells i per la nostra notaria és fer-ho per la confiança, el coneixement i la tranquil·litat de saber que el treball estarà sempre ben fet.

Escriptures públiques

L’escriptura pública es un document que constata davant d’un notari un  fet o acte jurídic autoritzat pel mateix. Conté les declaracions de voluntat, els actes jurídics que impliquin prestació de consentiment, els contractes i els negocis jurídics de qualsevol índole.

Saber més

Actes

El valor d'una acta notarial resideix en què prova de manera incontestable el fet que constitueix el seu objecte, sense que sigui discutible ni tan sols en seu judicial, excepte querella de falsedat. La seva utilitat és d'un gran valor, perquè permet al ciutadà preconstituir proves de fets que probablement hauran de ser al·legats en un judici a posteriori.

Saber més

Pòlisses

Les pòlisses notarials són documents que estableixen les obligacions i els drets de totes les parts, el seu contingut és exclusivament mercantil i se solen emprar per a tot tipus de contractes bancaris i financers. En conseqüència, en la majoria dels casos, una de les dues parts implicades sol ser una entitat creditícia.

Saber més

Testimonis i legitimacions

Quan parlem d'un testimoni notarial ens estem referint a un document específic, on es transcriu o es reprodueix, de manera total o parcial, un document original. Els testimonis notarials i legitimacions realitzades davant un notari tenen uns beneficis jurídics clars.

Saber més

Còpies Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

A Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud realitzem còpies de documents notarials, tan simples com autoritzades. El document original d'aquestes escriptures es conserva sempre a la notaria, però si algun dels compareixents a la signatura requereix d'una còpia notarial del document, només ha de comunicar-nos-ho i li serà lliurada. Les còpies són les reproduccions literals de l'escriptura expedides amb les formalitats legals pertinents.

Saber més

Demana informació sense compromís si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis notarials

Conèixer les diferències i les funcionalitats de tots aquests serveis i documents notarials pot no resultar una tasca senzilla. Des de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud ho sabem i volem que tinguis clar que si vols fer-nos alguna pregunta, només t’has de posar en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@notariacarlosjimenez.com, trucant al telèfon 93 804 75 50 o visitant-nos a les nostres oficines del carrer Rambla de Sant Isidre 31-33 d’Igualada. Contem amb una llarga i dilatada experiència, una gran vocació de servei i professionals amb enormes coneixements en cada àmbit notarial.

Saber més de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud