Pòlisses

Pòlisses notarials: documents mercantils per a contractes bancaris i financers

Les pòlisses notarials són documents que estableixen les obligacions i els drets de totes les parts, el seu contingut és exclusivament mercantil i se solen emprar per a tot tipus de contractes bancaris i financers. En conseqüència, en la majoria dels casos, una de les dues parts implicades sol ser una entitat creditícia.

Ens agradaria explicar les diferències entre pòlisses i escriptures. En el cas de les escriptures i les actes, el notari les autoritza, mentre que, en el cas de les pòlisses, el notari les intervé. Això és, s’encarrega de donar fe que les persones que han de signar un contracte mercantil en pòlissa, el fan davant d’ell i donen el seu consentiment, tenint clar i entenent en tot moment, les clàusules detallades en aquest contracte.

Contractes que solen pactar-se mitjançant la preparació d’una pòlissa mercantil

Les pòlisses s’utilitzen per a tota mena d’actes, contractes mercantils i documents bancaris: préstecs, crèdits, finançaments o avals, constitucions de peces, hipoteques navals, lloguers financers (leasings), rentings de maquinària, lloguers de béns immobles, cessions de crèdits o drets, contractes de transport, contractes d’assegurança, lletres de canvi o pagarés, contractes de factoring, confirming

En tots aquests casos, el notari s’encarrega de revisar el contingut de la pòlissa i vetllar perquè es garanteix la seguretat i la legalitat del document. D’altra banda, quan són contractes estàndard ja redactats, la funció del notari és de vital importància per a assegurar-se que l’usuari o client és conscient de totes les clàusules i obligacions que en ell s’estipulen.

Aquestes pòlisses es converteixen en documents públics al ser intervinguts per un notari, comptant així amb els mateixos efectes que una escriptura pública o acta notarial, és a dir, efectes executius, probatoris i de preferència.

Altres instruments públics

Si necessites més informació sobre les pòlisses de crèdit davant notari, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres

Si necessites que preparem una pòlissa mercantil o, simplement, vols fer-nos alguna pregunta sobre els serveis que oferim, no dubtis a posar-te en contacte amb Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud. Sabem que aquest tipus de documents poden generar certs dubtes i el nostre treball consisteix, també, en proporcionar-te totes les respostes que siguin necessàries perquè prenguis la millor decisió. Pots telefonar-nos al 93 804 75 50; enviar-nos un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com.

També pots venir a visitar-nos a les nostres oficines de la Rambla de Sant Isidre 31-33, a Igualada.

Contacta amb nosaltres