Herència

Els tràmits per a una herència Igualada a la nostra notaria Igualada.

Si has de realitzar els tràmits per a una herència davant notari, llegeix atentament tot el que ve a continuació.

Morta una persona, els seus hereus disposen d’un termini de 6 mesos per a liquidar l’impost de Successions. L’escriptura de l’herència és un document que se signa davant notari, en el qual es manifesta pels hereus la seva voluntat d’adquirir els béns de l’herència, al mateix temps que es fa un inventari de tot l’heretat.

Herència notari: el contingut del testament

El repartiment de l’herència es realitza sempre segons el contingut del testament, o en cas de no ser-hi, segons la declaració d’hereus; aquesta acredita els qui són els hereus legals de conformitat amb la llei vigent a Catalunya.

Els documents necessaris per a la firma d’herència Igualada són;

  • Certificats de defunció del mort
  • Certificat d’últimes voluntats
  • Escriptures de propietat d’immobles
  • Certificats bancaris dels comptes del causant a la data de defunció
  • Rebuts de contribució dels immobles
  • Factures d’enterrament o funeral

Serveis de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

Si vols que t’assessorem de forma personalitzada, només has de posar-te en contacte amb nosaltres

Les defuncions de familiars solen ser moments difícils per a tots i comporten una sèrie de gestions que s’han de realitzar amb el millor assessorament jurídic possible. Des de Notaria Igualada Rambla podem encarregar-nos de tot el necessari per a realitzar-les correctament, amb rigor, professionalitat i experiència. Et trobaràs amb un equip de professionals altament qualificats que t’ajudaran a simplificar els processos i tasques. Si ens vols fer alguna pregunta, només has de posar-te en contacte amb nosaltres, sense cap compromís. Pots fer-ho telefonant al 93 804 75 50 o enviant un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots emplenar el formulari de contacte que trobaràs en aquesta web.

Contactar amb Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud