Testimonis i legitimacions

Què és i per a què serveix un testimoni notarial?

Quan parlem d’un testimoni notarial ens estem referint a un document específic, on es transcriu o es reprodueix, de manera total o parcial, un document original. El notari respon per les dues parts i dóna fe de que tot és correcte: identitat, dades dels signants, data, contingut transcrit o copiat, signatures…

Els testimonis notarials i legitimacions realitzades davant un notari tenen uns beneficis jurídics clars. Son una prova fefaent que la còpia reprodueix fidelment el document original. Per exemple, en la legitimació de signatures, el notari acredita que la signatura en un document pertany a una persona determinada, però sense responsabilitzar-se del contingut del document, com sí que succeeix en una altra mena d’instruments, com les actes o les escriptures públiques.

Models de testimonis notarials de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

Testimoni notarial per exhibició
S’efectua davant notari la còpia dels documents originals que es necessitin transcriure o reproduir. El notari dóna fe de la coincidència dels suports gràfics que li són lliurats, davant de totes les persones amb interès legítim. Popularment, es coneixen com a còpies compulsades.

Testimoni notarial de vigència de lleis
Són dictàmens professionals expedits pel notari, la finalitat del qual és acreditar a l’estranger la legislació vigent a Espanya o l’estatut personal del requeridor.

Testimoni notarial de legitimació de firma
La legitimació de signatures és un testimoni que dóna fe que una signatura ha estat posada en presència del notari, i aquest pot garantir la seva veracitat. És important recalcar que, en cap cas, el notari es responsabilitzarà del contingut del document les signatures del qual legitimi.

Altres instruments públics

Si necessites informació més detallada sobre els testimonis i les legitimacions, només has de posar-te en contacte amb nosaltres

En nostra notaria ens agrada que tots els clients se sentin còmodes, confiats i sàpiguen tot el necessari abans de qualsevol signatura o gestió. Sabem que els testimonis notarials i les legitimacions poden generar certs dubtes si no es coneix la legislació vigent o les particularitats de cada tipus de document. Si aquest és el teu cas, només has de posar-te en contacte amb nosaltres perquè et resolguem totes les qüestions i preguntes que siguin necessàries. Aquesta és, sens dubte, una part molt important del nostre treball diari!

Pots telefonar al 93 804 75 50 o manar-nos un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots venir a visitar-nos a les nostres oficines de la Rambla de Sant Isidre 31-33, a Igualada.

Contacta amb nosaltres