Copies notarials

Què són les còpies?

Es consideraran escriptures públiques, a més de la matriu (el document que signem en la notaria i que es quedarà allí), les còpies que d’aquesta s’expedeixin.

Les còpies reprodueixen el contingut del document que Vostè ha signat, al qual es denomina matriu, amb els documents incorporats a aquesta.

Per a què serveixen i que tipus hi ha?

1.- Còpia autoritzada.- És la que una vegada realitzats tots els tràmits (pagament d’impostos, inscripció etc..) conservarà Vostè en el seu poder com a títol de propietat. Aquesta còpia estarà signada pel Notari en totes les seves pàgines i proveïda d’un segell de seguretat que garanteix la seva autenticitat i no manipulació.

2.- Còpia simple.- Té caràcter merament informatiu, no porta mai la signatura del Notari, però sí el contingut íntegre de l’escriptura que Vostè va signar en la Notaria.

3.- Còpies parcials.- En elles només es transcriu la part que a un dels interessats l’afecta, per exemple, una escriptura en la qual diversos germans hereten diferents finques, pot sol·licitar-se una còpia parcial en la qual solament s’inclogui l’adjudicat a un d’ells.

4.- Còpies electròniques.- La còpia autoritzada electrònica notarial és un document electrònic (arxiu PDF o similar), generat pel notari que va autoritzar l’escriptura. Té el mateix valor i els mateixos efectes que la còpia en paper i se li atribueix també valor de document públic.

Permet la seva circulació a través d’Internet mitjançant l’ús del correu electrònic corporatiu que uneix a les mes de 3.000 notaries que existeixen a Espanya. La seguretat i la confidencialitat estan garantides. Aquesta modalitat permet a les Notaries enviar i rebre de forma molt ràpida, segura i a baix cost copies d’escriptures.

En la pràctica és quan vostè hagi de signar un document del seu interès en una localitat diferent d’on es troba; pot atorgar un poder en qualsevol Notaria i, una vegada signat, la Notaria manarà còpia electrònica al Notari que vagi a signar l’escriptura, qui la rep al moment.

També pot utilitzar-se aquest procediment per a sol·licitar i obtenir còpia electrònica de qualsevol document que hagi signat en una altra localitat; en aquest cas bastarà amb acreditar a la Notaria on la sol·liciti el seu interès legítim per a la seva obtenció.

 

Qui té dret a demanar i obtenir una còpia d’escriptura?

A més de cadascun dels atorgants, tenen dret a obtenir còpia, en qualsevol moment, tota persona al favor de la qual resulti de l’escriptura algun dret, ja sigui directament, adquirit per acte diferent a ella i en tot cas els qui acreditin, segons el parer del notari, tenir interès legítim per a la seva obtenció.

Per exemple, l’escriptura d’una casa que s’ha comprat i no tenen clar els metres quadrats, es pot demanar còpia de l’escriptura de qui li va vendre; i el notari la donarà..

Com aconseguir una còpia d’una escriptura signada a Igualada per un notari jubilat o que s’ha traslladat de població?

Es pot demanar copia escriptura en la nostra pròpia notaria Igualada Rambla, tant si el notari s’ha jubilat (per exemple copia escriptura Alfonso Jose De la Revilla, copia escriptura Jose Bauzá Gayá, copia escriptura Alfredo Roca Ferrer), com si actualment està en una altra població (copia escriptura Sebastián Gutierrez Gañan, copia escriptura Cesar Martín Nuñez), i nosaltres la hi proporcionarem tant si la custodiem nosaltres com si hem de sol·licitar-la a una altra notari.

Com aconseguir una còpia d’una escriptura signada fora d’Igualada sense haver de desplaçar-se?

Per a sol·licitar còpia d’una escriptura signada en una Notaria fora del seu lloc de residència, pot fer-ho a través de la nostra Notària Igualada, acreditant al Notari el seu interès legítim.

Demana informació sense compromís a la nostra notaria d’Igualada

Si tens dubtes o necessites que et contestem alguna pregunta sobre les còpies notarials, sobre què diu la legislació vigent, o que t’aclarim algun dels conceptes explicats en aquesta pàgina, no perdis més temps i posa’t en contacte amb nosaltres.

Pots fer-ho trucant-nos al 93 804 75 50 o enviant-nos un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots venir a visitar-nos a les nostres oficines de la Rambla de Sant Isidre 31-33, a Igualada

Contacta amb nosaltres