Poders

En què consisteix la otorgació d’un poder notarial?

Mitjançant un poder per escriptura pública es realitzen gestions associades amb la transferència de béns, propietats, actes judicials…

En essència, amb els poders notarials una persona li proporciona la facultat a una altra perquè la representi, amb la finalitat que pugui actuar en el seu nom en actes i contractes.

És imprescindible que un notari s’encarregui de formalitzar el procés, per a obtenir el major grau de seguretat jurídica davant la llei. Pel que fa als documents necessaris, només fa falta disposar dels dos DNI, el del poderdant i el del facultat.

On és més habitual que s’utilitzin els poders notarials?

Poder notarial per a plets Igualada

Un poder per a plets és un document mitjançant el qual una persona autoritza un procurador per a actuar, davant els tribunals, en nom i representació de qui atorga el poder.

Poder notarial per a vendre notaria Igualada

Es tracta d’un contracte pel qual el mandatari (receptor del poder) és obligat a executar per petició del mandant (emissor del poder) la venda que aquest últim li ha encarregat. El permís solament autoritza el mandatari a realitzar el que està escrit.

Poder notarial general Igualada

És un document legal escrit, signat per una persona, en la qual li dóna el poder a una altra persona, perquè el presenti i condueixi negocis o un altre tipus d’activitats en nom del signant.

Serveis de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

Si tens dubtes o preguntes és el moment que et posis en contacte amb nosaltres

Si vols més informació sobre els tipus de poders notarials existents actualment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Comptem amb una àmplia experiència en aquesta mena de processos legals i jurídics, essent la major de les garanties per a tots els nostres clients.
Resoldrem tots els teus dubtes sense cap compromís. Pots telefonar-nos al 93 804 75 50 o enviar un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots emplenar el formulari de contacte que trobaràs en aquesta web.

Contactar amb Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud