Subrogacions i novacions

Subrogació i novació hipoteca: En què consisteixen?

A causa de les variacions d’interessos a l’economia actual, un client es pot trobar que el seu contracte de préstec hipotecari conté un interès més alt que el d’altres entitats existents en el mercat. Per la qual cosa, existeix la possibilitat de negociar aquest interès o de traslladar el préstec a altres entitats financeres que disposin de millors condicions econòmiques.

Les subrogacions i novacions són les opcions ideals per a millorar les condicions de pagament dels crèdits hipotecaris. Una subrogació permet canviar la hipoteca envers una altra entitat financera, aconseguint disminuir el tipus d’interès que es tenia establert.

Una novació hipotecària es dóna quan es modifiquen les condicions de la hipoteca amb la mateixa entitat financera que es va adquirir, la qual cosa no suposa un canvi d’entitat sinó una renovació dels termes definits per a la hipoteca.

Tràmits necessaris per a la subrogació i la novació de la hipoteca

Tant per a la subrogació com per a la novació de la teva hipoteca és important la presència d’un notari perquè resolgui tots els dubtes existents. A més de garantir que les noves condicions establertes s’ajustin a la legalitat vigent.

El notari estudiarà el cas i t’aconsellarà i informarà de les diferents maneres de tractar-lo, indicant avantatges i desavantatges de les diferents contractacions.
Els dos tipus de subrogacions hipotecàries més habituals són; per deutor o entre particulars, i de creditor o entre entitats.

Serveis de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

A la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud respondrem a totes les seves preguntes sense compromís

Abans de signar i formalitzar una subrogació o novació d’hipoteca, convé ser conscient de tot el que comporta el canvi i les noves condicions hipotecàries. Són tràmits que poden generar molts dubtes i preguntes. Si necessites que t’assessorem de forma personalitzada, només has de posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 93 804 75 50 o enviant un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots ens pots enviar el formulari de contacte que trobaràs en aquesta web.

Contacta amb Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud