Compravenda Notaria

El contracte de compravenda: Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

Un contracte de compravenda a una notaria té com a objectiu l’intercanvi de la propietat dels béns. Una de les parts lliura un bé o dret i l’altra li retribueix econòmicament.

A la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud trobarà assessorament referent a aquesta mena d’intercanvis, així com de qualsevol tema relacionat amb instruments públics o escriptures públiques. Visiti’ns si necessita assessorament referent a escriptures públiques a Igualada, ja que podem assessorar-lo i ajudar-lo moltíssim.

¿Quins documents són necessaris per a realitzar un contracte de compravenda a una notaria?

A continuació, detallarem tots els documents necessaris per a poder formalitzar un contracte de compravenda. Es requereix:

  • Escriptura pública de propietat del venedor
  • Rebut de pagament de l’I.B.I
  • Cèdula d’habitabilitat vigent
  • Certificat de la comunitat de propietaris referent al pagament de les quotes
  • D.N.I o N.I.E del venedor i comprador

A la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud disposem d’un equip d’oficials encarregats d’autenticar i legalitzar tots els processos de compravenda, amb la finalitat que el notari lliuri la màxima seguretat jurídica i permeti constatar com a escriptura pública.

Serveis de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

Demana informació referent als contractes de compravenda sense compromís

A la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud sabem que aquest tipus de contractes de compravenda poden generar certs dubtes si no s’està familiaritzat amb la terminologia, processos i documents necessaris. Si t’agradaria fer-nos alguna pregunta, només has de posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari que trobaràs a la web. O bé, pots trucar per telèfon al 93 804 75 50 o enviar un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com.
És important esmentar que comptem amb una àmplia i dilatada experiència realitzant contractes de compravenda; a la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud trobaràs l’equip de professionals que necessites per a estar tranquil, sabent que tot el procés s’executa amb rigor, professionalitat i coneixement.