Fundacions

Constituir una fundació davant notari: documentació i tràmits necessaris

Si vols constituir una fundació davant notari llegeix atentament tot el que ve a continuació. Les fundacions són organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que, per voluntat dels seus creadors, tenen afectat el seu patrimoni en funció dels interessos generals. Les fundacions es regeixen per la voluntat del fundador, pels seus Estatuts, i per la legislació vigent. Aquestes tindran personalitat jurídica des de la inscripció de l’escriptura pública de la seva constitució en el Registre de Fundacions.

Passos a seguir per a constituir una fundació davant notari

  • Cal sol·licitar al registre de fundacions un certificat de denominació.
  • Redacció dels estatuts de la fundació per part dels seus fundadors.
  • Una vegada redactats, cal abonar el desemborsament de la dotació.
  • Tot seguit, cal presentar davant notari l’escriptura de constitució o testament.
  • Aquesta escriptura ha de presentar-se al costat de l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Els tràmits referents a la constitució d’una fundació davant notari es poden sol·licitar presencialment o online mitjançant el certificat digital.

Demana informació detallada sobre la constitució de fundacions sense cap compromís a la nostra notaria

És evident que constituir una fundació davant notari no resulta una tasca senzilla i pot generar uns certs dubtes si no es coneix la legislació vigent, la terminologia o els documents i tràmits necessaris. Si vols que et responguem a alguna pregunta concreta, només has de posar-te en contacte amb nosaltres telefonant al 93 804 75 50 o enviant un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots emplenar el formulari de contacte que trobaràs en aquesta web. Per a acabar, convé posar en valor que a la nostra notaria tindràs a la teva sencera disposició els millors notaris i professionals d’Igualada, amb l’objectiu d’ajudar-te. Assessorament de qualitat, seguretat jurídica i amplis coneixements pel que fa a la constitució d’una fundació davant notari. A què esperes per trucar?

Contactar amb Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud