Testament

Testament Igualada: tot el què s’ha de tenir en compte per a fer testament a la nostra notaria Igualada

El testament és un document notarial pel qual una persona especifica a qui donarà tots els seus béns, diners i propietats després de la seva defunció.

Si estàs buscant assessorament sobre herències i successions, a la nostra notaria et trobaràs amb dos notaris i un equip de professionals amb una àmplia experiència en aquest camp, que s’encarregarà de guiar-te i assessorar-te, posant tota la seva experiència a la teva sencera disposició perquè prenguis les decisions correctes a cada moment.

Per a aquests processos i per a la redacció d’aquests documents és de vital importància assessorar-se legalment sobre la mena de testament que més s’adapti a les necessitats i desitjos de cadascun.

El treball del notari en aquests casos és vetllar perquè es compleixi segons la llei, les diferents accions legals, donant fe de la veracitat sobre la informació que
es pacta dins de cada escriptura pública.

Tipus de testament segons la legislació vigent a Catalunya

La legislació catalana és molt clara respecte a la redacció i als models vàlids de testaments. Només admet dues formes: el testament notarial i el testament hològraf.

El testament notarial

El testament notarial és aquell que ha estat redactat davant notari, podent aquest resoldre tots els dubtes del testador i assegurant-se que les clàusules que apareixen en aquest document se situen dins de la legalitat vigent.

El testament hològraf

El testament hològraf és un dels tipus de testament admesos pel Codi Civil espanyol i pel Codi Civil de Catalunya, que es caracteritza per ser un testament estrictament privat, ja que s’atorga sense la presència d’un notari i sense la intervenció de testimonis. Ha d’estar escrit de puny i lletra per part del testador i ha d’incloure la data de la seva redacció.
Dins del dret civil català, aquest testament només pot ser atorgat per persones majors d’edat o per menors emancipats.

Serveis de Notaria Igualada Rambla

Si tens alguna pregunta sobre testaments i herències, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem

La gestió i els tràmits necessaris per a redactar testament han de realitzar-se d’acord amb la llei i sabent en tot moment el que un està fent. Des de Notaria Igualada Rambla sabem que poden generar dubtes o preguntes molt concretes que han de ser contestades per professionals i entesos. Si vols fer-nos alguna pregunta sobre els testaments en notaria, només has de posar-te en contacte amb nosaltres, sense cap compromís. Pots fer-ho telefonant al 93 804 75 50 o manant un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots emplenar el formulari de contacte que trobaràs en aquesta web.

Contactar amb Notaria Igualada Rambla