Monthly Archives: Enero 2017

Quan prenem la decisió de vendre el nostre habitatge necessitem portar a la notaria una documentació molt concreta, que tot seguit resumim: 1.- L’ESCRIPTURA DE L’HABITATGE, que pot ser...

Read more

Aquesta pregunta me la feia la setmana passada la Dolors, als seus 55 anys mai havia fet testament i acompanyada del seu marit varen venir a la meva notaria...

Read more

senyora Concepció, doncs volia canviar el seu testament. Es va quedar vídua fa uns anys, no va tenir fills i encara que estant contenta amb els seus nebots, sempre...

Read more

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top