Herència a Catalunya sense testament. Qui hereta els meus béns si no faig testament?

Herència a Catalunya sense testament. Qui hereta els meus béns si no faig testament?

Compartir

Data: 11 Gener, 2017

Autor: Notaria Igualada Rambla

Desgranem i expliquem totes les claus de les herències a Catalunya sense testament

Aquesta pregunta me la feia la setmana passada la Dolors, que als seus 55 anys mai havia fet testament, i acompanyada del seu marit, venien a la meva notaria a signar el primer d’ells.

Decidir si és millor que heretin els fills o el marit, esdevé un tema personal i privat de cada persona, però és important tenir en compte que, en cas de no fer testament, un ja no decideix qui heretarà els seus béns, sinó que es farà segons digui la Llei.

Què estableix el codi civil pel que fa a l’herència a Catalunya sense testament?

El Codi Civil català estableix un ordre de crides en el cas de no existir testament:

 1. Fills i néts: els fills són els primers a heretar. En el cas de defunció d’algun d’ells, l’herència passaria als fills del difunt (néts), i sempre a parts iguals.
 2. A falta de fills o néts, heretaran el marit, la dona o parella estable de fet. És important aclarir que a efectes legals, a Catalunya es considera parella estable de fet, sigui homosexual o heterosexual, a la parella que convisqui amb el difunt i, a més a més, compleixi alguns dels següents requisits:
  a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
  b)Si durant la convivència tenen un fill comú.
  c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

És a dir, inclús si un dels dos membres de la parella no vol contraure matrimoni, pels motius que siguin, la pròpia llei considera que tant el cònjuge com la parella de fet tenen els mateixos drets.

 1. Si una persona mor sense fills o néts, i sense cònjuge o parella de fet, heretaran els pares o ascendents, sempre a parts iguals.
 2. En cas de no tenir fills, néts, cònjuge, parella de fet o pares, heretaran segons una sèrie de regles aplicables als germans, fills de germans i cosins germans (o col·laterals fins al 4t grau).
 3. Generalitat de Catalunya. En el cas que el difunt no tingui ni fills, ni pares, ni cònjuge o parella de fet, ni cosins germans, heretarà la Generalitat de Catalunya abans que el fill d’un cosí germà en el cas de no haver-hi testament, estant obligada la Generalitat de Catalunya a destinar els béns heretats a establiments d’assistència social o a institucions de cultura.

 

Els nostres serveis notarials

L’herència a Catalunya sense testament. Pagaré més o menys impostos si faig testament?

Es paga exactament el mateix, es faci testament o no, però fent-lo es pot planificar millor l’herència i els tràmits a realitzar, i amb l’assessorament adequat, es pot arribar a reduir el pagament d’impostos que se’n derivin.

Seran més complicats els tràmits quan mori en cas de no haver fet testament?

Els tràmits són bastant similars, però s’haurà de realitzar una declaració notarial d’hereus; aportant una sèrie de documents per tal de provar qui són els hereus legals (Llibre de Família, testimonis, certificats d’empadronament…, etc.), fet que suposa un tràmit addicional.

L’herència a Catalunya sense testament. Quin tipus de testament convé fer?

Cada testament difereix segons les necessitats del testador i de la seva situació, per exemple:

 • Parelles de mitjana edat amb fills: habitualment és millor el clàssic testament “de l’un per l’altre”, per tal de no dependre en un futur dels fills, en cas de decidir possibles vendes d’immobles.
 • Parelles amb fills menors d’edat: el més normal és afavorir el cònjuge o parella de fet i regular, en cas de defunció, els possibles problemes d’administració i disposició de béns dels menors, entre molts altres temes.
 • Persones divorciades: habitualment s’intenta regular l’administració i disposició dels béns que els fills en cas de defunció essent menors d’edat i els problemes amb les seves exparelles. Cada persona té les seves inquietuds sobre la seva futura herència i mitjançant el testament s’intenta resoldre-les i a la vegada anticipar possibles futurs problemes en la seva herència i resoldre’ls de la manera més eficaç possible.

Carlos Jiménez Fueyo, Notari d’Igualada.

 

Contactar amb la nostra notaria