Nou test notaria hipoteques

Nou test notaria hipoteques

Compartir

Data: 03 Febrer, 2020

Autor: Notaria Igualada Rambla

Què és aquest nou test notaria hipoteques?

Aquesta pregunta me la feia en Manel, que va venir juntament amb la seva parella, la Roser, a consultar a la notaria unes qüestions relacionades amb l’escriptura de préstec hipotecari per a la compra del seu nou pis a Igualada.
A la reunió vaig comentar amb ells quan es realitza el nou test. Seguidament els vaig explicar els passos a seguir per a signar a la notaria la hipoteca sobre el pis que volien comprar. Fins ara, el client només acudia a la notaria el dia de la signatura. Amb la nova llei, haurà d’acudir-hi dues vegades. Vols conèixer millor tot el procés d’aquest nou test de la notaria sobre hipoteques? Si la resposta és afirmativa, et recomano que segueixis llegint.

Nou test notaria hipoteques: Què es fa en la primera visita?

En la primera visita, el notari realitzarà una acta en la qual s’informarà de tots els punts de la hipoteca, com les condicions econòmiques, terminis, comissions, distribució de despeses, causes de venciment anticipat… A continuació es realitzarà un test per confirmar que el client coneix què implica la signatura del préstec.

 

Test notaria hipoteques

Les preguntes del nou test de les hipoteques de la notaria

El test es composa sempre de les mateixes preguntes, relacionades amb la confirmació d’haver rebut tota la documentació legal, també si s’entén les diferències entre interès variable o fix, a més de saber el significat de comissions d’amortització anticipada, conseqüències de l’incompliment i la possible execució hipotecària.

Quin és el preu d’aquesta acta notarial?

Aquesta acta notarial és gratuïta. El notari plasmarà totes les preguntes que s’hagi realitzat al client. Després explicarà el resultat del test i tota la informació que li hagi subministrat als prestataris i als possibles fiadors.

Arriba l’hora de la segona visita, però que s’hi fa?

En la segona visita és quan es signa l’escriptura de préstec hipotecari. És on acudiran els prestataris, algun representant del banc i de la gestoria que tramiti l’escriptura.

És obligatori contractar una assegurança perquè el banc concedeixi la hipoteca?

La nova llei prohibeix els productes vinculats obligatoris perquè es concedeixin una hipoteca, però sí que permet els combinats. És a dir, aquells que apliquen bonificacions en el diferencial del préstec per a cada producte que es contracti amb el banc.

Test notaria hipoteques: Com es distribueixen les despeses?

Els punts més importants en la distribució de les despeses són:

  • El consumidor ha de fer-se càrrec de les despeses de taxació de l’immoble. També ha de pagar les còpies de l’escriptura que sol·liciti.
  • La taxació de l’habitatge és l’única despesa a càrrec del client, però també hi ha algunes entitats assumeixen aquest cost.
  • Les còpies de les escriptures del préstec hipotecari les paga qui les sol·licita. Encara que, el client té dret a rebre una per correu electrònic de forma gratuïta.

El venciment anticipat en cas d’impagament

Aquí hi ha un canvi important de comentar, ja que per a poder declarar el venciment anticipat pel banc es necessita:

  • Si és durant la primera meitat de la vida del préstec: El retard en el pagament de 12 quotes amb un mínim del 3% del capital concedit.
  • Si és durant la segona meitat de la vida del préstec: El retard de 15 quotes amb un 7 % del capital concedit.

Si parlem de comissions i d’amortització anticipada…

Llavors depèn del préstec, si és d’interès fix o variable:

  • Si el préstec és a interès variable: Màxim del 0,15 % durant els 5 primers anys, o del 0,25 durant els 3 primers anys. Una vegada passats aquests anys no es podrà cobrar cap quantitat en cas d’amortització.
  • Si el préstec és a interès fix: La comissió màxima serà d’un 2% durant els deu primers anys del període fix i d’1,5% durant la resta del termini. Aquesta comissió no podrà excedir a la de la pèrdua financera del prestador, la qual es calcula amb unes fórmules de matemàtica financera de relativa complexitat.

Aquests són els punts més rellevants per a conèixer millor aquest nou test de la notaria relacionat amb les hipoteques. Si et cal més informació sobre aquest tema, pots posar-te en contacte amb la Notaria Igualada, enviant-me un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com o trucant-me al número de telèfon 938 047 550. Veuràs com treballant junt podrem solucionar tots els problemes que puguis tenir.

 

Et puc ajudar?