El poder general

El poder general

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

1) Què és el poder general? És un document signat davant notari que ens permet que una altra persona de màxima confiança ens pugui representar en cas d’estar malalt, a l’estranger, o en qualsevol situació que no puguem realitzar gestions diverses.

2) A favor de qui s’atorga? Es pot apoderar a qualsevol persona, familiar, amic, etc. És molt important no apoderar persones amb les quals no hi hagi una absoluta confiança amb què realitzarà l’encàrrec de forma correcta, ja que amb els poders generals, SI NO S’UTILITZEN DEGUDAMENT, poden arruïnar a qui ha donat el poder. A les notaries aquests poders es coneixen col·loquialment com “poders de ruïna”, ja que es deixa el nostre patrimoni en mans d’una altra persona. Uns poders que, en cas de no utilitzar-se adequadament, poden ser molt perillosos. En la pràctica s’atorguen a favor dels fills, entre cònjuges i parelles i, de vegades, entre germans.

3) Quants apoderats poden haver-hi? Es pot fer un poder a favor d’una o diverses persones, en cas d’haver-hi diverses persones apoderades que puguin signar de forma individual (solidari) o totes conjuntament (mancomunat). Cada cas és diferent. Pot signar-se, per exemple, un poder a favor de 3 fills, que només podrà utilitzar-se si signen 2 alhora o fins i tot els 3, o bé que cada fill pugui signar individualment.

4) Quines facultats comprèn? Per a qualsevol acte amb transcendència patrimonial, com treure diners del banc, fer transferències, comprar i vendre pisos, realitzar gestions a Hisenda, Seguretat Social, ajuntaments, Generalitat, Correus…

5) Es pot anul·lar? Sí, acudint al notari perquè es revoqui formalment i d’aquesta manera: a) Es notifica a l’apoderat que no pot utilitzar-ho més. b) Es pren nota en el Protocol notarial, impedint que s’estenguin noves còpies del poder. c) Es demana a l’apoderat la devolució de l’escriptura perquè no pugui seguir fent-ne ús.

6) Quina durada té? Mentre no s’anul·li el poder, dura indefinidament; a les notaries sovint usem poders generals signats fa 20 anys… Això sí, en el moment que mor una persona, aquest poder queda automàticament anul·lat, igual que en cas de divorci d’un matrimoni o extinció de parella de fet, queden anul·lats els poders que s’hagin donat recíprocament.

7) Quina diferència hi ha amb un poder especial? En aquest darrer,  només s’apodera de forma estricta per a un acte concret, per exemple vendre un pis o signar una acceptació d’herència en un lloc llunyà, però no es podrà realitzar res més d’allò que expressament apareix en el poder.

8) Vigència en incapacitat. Si al principi, tot poder perd la seva eficàcia, com és natural, quan mor el poderdant, també per la pèrdua de capacitat d’aquell. No obstant això, els poders generals solen incloure la clàusula que permet que, no obstant aquesta pèrdua de facultats provocada per una malaltia (Ictus, Alzheimer…), o per l’edat (demència senil, etc.), l’apoderat pugui fer ús del poder. I és, precisament, en aquests moments difícils, quan el poder és d’extraordinària utilitat, ja que d’una altra manera hauríem d’iniciar immediatament un procediment d’incapacitació davant el Jutjat, a l’espera (que sol ser més llarga de l’esperat) del nomenament d’un tutor.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org