Ven la teva casa i queda-t’hi a viure

Ven la teva casa i queda-t’hi a viure

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Saps que pots vendre el teu pis, o casa, i quedar-t’hi a viure? Pensaràs, en un primer moment, en seguir vivint amb un contracte de lloguer, però hi ha altres opcions que et permeten aquesta possibilitat.

Tots hem sentit a parlar de les hipoteques inverses, que és una opció, regulada el 2007, que permet obtenir finançament bancari. Amb aquest contracte, el banc ens pagarà una quota mensual que ens permetrà complementar la pensió, durant un termini màxim preestablert o fins a la nostrea defunció, si aquesta té lloc amb anterioritat. Serà llavors quan els nostres hereus retornaran l’import total rebut del banc, amb els interessos i altres condicions que vam pactar en el moment de signar l’escriptura.

No obstant això, no és a aquesta possibilitat, mitjançant la qual seguim sent propietaris de l’immoble fins a la nostra mort, a la qual volia fer especial esment, sinó a la d’una venda pròpiament dita de l’immoble.

Però, com podem vendre el pis i seguir vivint-hi com a propietaris? Doncs, no venent la plena propietat sinó només la nua propietat. En primer lloc, hem d’explicar una cosa per entendre-ho, i és la diferència entre els dos elements que integren la plena propietat; la nua propietat i l’usdefruit. Mentre la nua propietat és el domini que tenim sobre la cosa, l’usdefruit és el dret d’ús d’aquesta. Per tant, quan som titulars només de la nua propietat, no ostentem la possessió sobre la mateixa, ja que pertany a una altra persona.

Es tracta, d’aquesta manera, de conservar el dret d’usar i gaudir l’immoble (usdefruit), i desprendre’ns de el domini que exercim sobre el mateix (nua propietat).

Lògicament, els més interessats en aquesta font d’ingressos són els propietaris de pisos i cases, siguin de primera o segona residència, amb una edat avançada, habitualment majors de 75 anys, que desitgen complementar la seva renda, per escassa, per fer front a la seva jubilació.

Davant el propietari se situa l’inversor que, disposant d’estalvis que desitja rendibilitzar, fa una inversió a llarg termini amb dues variables que determinaran la rendibilitat final de el projecte; en primer lloc, l’edat del venedor, que queda com usufructuari de l’habitatge, sent l’esperança de vida superior en dones que en homes; i el segon factor ve determinat pels vaivens del valor de l’immoble, que segons el moment i la zona, podran variar substancialment aquesta rendibilitat.

El preu de venda dependrà, no només de la valor de mercat de l’immoble, sinó de l’edat de qui vagi a ocupar el pis fins a la seva defunció.

Suposa, en definitiva, una opció per obtenir un ingrés important, amb el qual es odran afrontar les necessitats del venedor, i una possible inversió rendible per al comprador.

El notari li podrà prestar ajuda, com en una altra compravenda, amb el seu assessorament imparcial i control de la legalitat, autoritzant l’escriptura en la qual es deixarà clar reflex de la voluntat de les parts.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org