Què és el testament vital o els documents de voluntats anticipades?

Què és el testament vital o els documents de voluntats anticipades?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

La setmana passada va venir a la Notaria la senyora Assumpta, molt preocupada per un tema que feia temps li rondava pel cap: la seva mare deu anys enrere abans de morir va patir molt, tenint una llarga i dolorosa agonia els últims mesos de vida. Ella volia saber si era veritat que es podia firmar un document per evitar en el possible el que li va passar a la seva mare, expressant les instruccions que desitgi sobre la seva atenció sanitària i la persona que vulgui que sigui designada com a persona de contacte amb els metges si es donés el cas de trobar-se inconscient, ja que la senyora Assumpta està separada i té tres fills i té molt clar quin d’ells hauria de ser qui parlés amb els metges si es donés el cas.

És un document en el qual una persona que es troba en una situació en què no pot expressar la seva voluntat personalment i patint una malaltia irreversible o terminal, expressa les cures mèdiques que desitja rebre, designant una persona de contacte com a representant seva per a aquests efectes.

2) Quins criteris se’n pot deixar constància per què es tinguin en compte?

La voluntat de no patir dolor important, ja sigui físic o psíquic, la possibilitat de comunicar-se de qualsevol manera i relacionar-se amb altres persones, el fet de no perllongar la vida per si mateixa si no es donen els mínims imprescindibles per a tenir una qualitat de vida acceptable i digna, romandre al domicili habitual els últims dies de la vida i morir allà, són alguns dels més habituals a més dels suggerits pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

3) Situacions sanitàries previstes:

Entre d’altres una malaltia irreversible que en un termini breu de temps condueixi inevitablement a la mort, o estat vegetatiu crònic, per exemple.

4) Instruccions sobre les actuacions sanitàries:

No perllongar inútilment de manera artificial la vida, mitjançant tècniques de suport vital si no serveixen per a tenir una supervivència biològica sense sentit, no rebre tractaments de suport ni teràpies poc contrastades que no hagin demostrat efectivitat, que subministrin els fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el malestar, el patiment psíquic i el dolor físic.

5) Designació de representant.

Especialment importat en persones amb una situació personal complicada, a on hi pugui haver problemes per part de l’equip sanitari en saber qui és el representant (per exemple en cas de tenir varis fills, persones sense parents propers o amb una relació nul·la amb aquest i que prefereixen que sigui un amic/ga el seu representant, és molt importat aquesta designació per evitar conflictes en cas d’acudir a l’hospital algun d’aquest parents amb els quals no es té relació…). És fins i tot convenient designar un segon representant a fi d’evitar problemes per defunció, etc del primer representant.

6) Donació d’òrgans.

Amb la finalitat d’un possible trasplantament, o bé d’investigació científica per exemple. Lògicament en aquests casos la celeritat per procedir a l’extracció d’òrgans és transcendental i una de les vies adequades per a expressar aquesta voluntat seria aquest document.

7) Creences espirituals.

Rebre assistència espiritual, d’acord amb les creences personals de cadascú.

8) Instruccions per a l’enterrament, incineració o funeral:

Es pot deixar constància del tipus d’enterrament, funeral o cerimònia religiosa o laica que un desitgi. En la meva experiència professional n’he vist de tots tipus, des del que demanda que a la cerimònia no s’hi deixi assistir a una persona determinada, fins a triar una cançó que es desitja que sigui escoltada al funeral o a quin lloc o muntanya de Catalunya es vol que s’escampin les cendres en cas d’incineració.

9) Com s’ha de fer un document de voluntats anticipades o testament vital?

Es pot fer davant de Notari el qual posteriorment a la firma ho comunica al registre de voluntats anticipades de la Generalitat de Catalunya o bé davant de tres testimonis que no tinguin vincle familiar ni patrimonial amb el firmant.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org