Legítima Catalunya germans: Què cal saber?

Legítima Catalunya germans: Què cal saber?

Compartir

Data: 13 Desembre, 2019

Autor: Notaria Igualada Rambla

Des de Notaria Igualada t’expliquem tots els punts sobre aquest tipus d’herència

Aquesta pregunta me la feia la setmana passada en Roger a la notaria, perquè havia sentit parlar molt d’aquesta herència i no sabia exactament què era. Ell volia fer testament per deixar tots els seus béns a 2 dels 3 fills que té. El problema apareix amb el tercer fill i en Roger voldria saber si aquest fill podria reclamar una mica de la seva herència als seus germans quan ell mori. Si et trobes en alguna situació similar, et recomano que continuïs llegint, perquè coneguis les característiques principals de l’herència legítima a Catalunya de germans.

Significat de l’herència legítima a Catalunya

La llegítima és un dret que tenen, generalment els fills i nets, a obtenir en herència del difunt un valor econòmic.

Qui té el dret a la legítima a Catalunya?

Tots els fills del difunt. Si algun d’ells ha mort abans que el causant o testador, ha estat desheretat de manera justa o s’ha declarat absent, llavors serà substituït pels seus descendents, els néts del causant. Si el difunt no té fills, els drets a la legítima passen als pares.

 

Legítima Catalunya germans

Legítima Catalunya germans: Qui l’ha de pagar?

L’hereu que hagi nomenat el difunt en el testament, que pot ser un fill/a, el marit o l’esposa del difunt o qualsevol persona que lliurement designi el testador, ja que no és obligatori que sigui un familiar.

El preu que costa una herència legítima a Catalunya

La quantia de la llegítima a Catalunya és una quarta part de la quantitat que resulti del valor dels béns de l’herència en el moment de la mort del causant. A més es resten els deutes i despeses de l’última malaltia i l’enterrament. A la xifra cal sumar-hi el valor dels béns donats en els 10 anys anteriors a la seva defunció, amb algunes regles especials més.

El repartiment de l’herència legítima

La quarta part de l’herència es repartirà entre tots els legitimaris que existeixen. Si hi ha 5 fills i a 4 se’ls ha nomenat hereus i a un d’ells no se li deixa res, la legítima individual serà del 5% per a cada fill, siguin o no hereus. Així que el màxim que podrà demanar el fill que no és hereu és un 5%. També computen els fills que hagin mort abans que el testador i la seva part la podran demanar els seus fills, néts del difunt.

Legítima Catalunya germans: Es pot pagar amb diners?

La manera de pagar es tria per l’hereu i podrà pagar als legitimaris amb diners o béns de l’herència, però no es poden lliurar béns que no siguin de “propietat exclusiva, plena i lliure” del legitimari. Així que, no es pot donar un terç d’un pis o una finca hipotecada, tret que no hi hagi més béns en l’herència.
Per altra banda, és l’hereu qui fa la valoració del total de l’herència, però si la família no es posa d’acord, es pot acudir al Jutjat, perquè es faci una taxació de tots els béns, per així determinar la legítima real.

Els anys que es té per a reclamar l’herència legítima des de la defunció

Des de la defunció del causant, són deu anys els que es té per a reclamar l’herència legítima amb interessos, tret que el testador hagi prohibit el pagament amb interessos.

El desheretament d’un fill elimina el seu dret a legítima?

No tindrà dret a res de l’herència del difunt, però ha de ser desheretat complint alguna de les causes que marca la llei (absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari per una causa exclusivament imputable al legitimari, indignitat successòria, maltractament greu, entre d’altes). També s’ha de deixar clar en el testament o pacte successori.
Si necessites més informació sobre l’herència legítima a Catalunya de germans posa’t en contacte amb Notaria Igualada

 

En què et puc ajudar?