JURA NACIONALITAT IGUALADA

JURA NACIONALITAT IGUALADA

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Reserveu la vostra cita per a la Jura de nacionalitat davant de notari d’Igualada.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, amb la Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud. Tenim un equip especialitzat en aquest tipus de tràmit notarial.

Realitzem el tràmit amb agilitat i rapidesa.

En què consisteix el tràmit de jura de nacionalitat davant de notari?

 • Sol·licitar cita prèvia a la notaria Igualada rambla Jiménez-Calatayud.

de la teva elecció. Pots fer-ho per telèfon 938047550 o mitjançant correu electrònic Gabriela@notariacarlosjimenez.com

 • Acudir a la notaria el dia de la cita amb la teva documentació: DNI/NIE, certificat literal de naixement, certificat d’antecedents penals i RESOLUCIÓ de CONCESSIÓ de nacionalitat espanyola amb vigència màxima 180 dies.
 • El notari Carlos Jiménez o Carlos Calatayud t’informarà del procediment i et llegirà la fórmula de jurament o promesa.
 • Prestaràs jurament o promesa de fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i lleis espanyoles.
 • Abonar els honoraris notarials.
 • Esperar que el Registre Civil que t’enviï al teu domicili la partida de naixement amb format espanyol per a PRIMERA EXPEDICIÓ DE DNI I PASSAPORT.

Quina documentació es necessita per Jurar la Nacionalitat?

 • Targeta de residència original i en vigor.
 • Resolució de la concessió de Nacionalitat Espanyola. Des que es rep la notificació de concessió de nacionalitat espanyola, es compta amb 180 dies per sol·licitar al registre o al notari escollit una cita per fer la “Jura de Nacionalitat”. Si no es fa dins aquest termini, l’expedient serà arxivat i el procés haurà de començar de nou.
 • Certificat històric d’empadronament de data posterior a la de la RESOLUCIÓ de CONCESSIÓ.
 • Certificat de naixement i certificat d’antecedents penals (que ja es van presentar a la sol·licitud de nacionalitat).
 • En cas de no tenir dos cognoms, certificat de naixement de la mare de la persona que obté la nacionalitat (en alguns supòsits pot ser necessari un certificat consular que acrediti nom i cognoms dels dos progenitors)

 

Tots els documents estrangers han d’anar acompanyats d’una traducció jurada al castellà i, si escau, han d’estar postil·lats amb la postil·la de la Haia o legalitzats.

És important destacar que els documents que es presentin a la Jura seran els mateixos documents que es van presentar en tramitar lexpedient.

La Jura de Nacionalitat espanyola davant de Notari a Igualada permet obtenir la partida de naixement en un termini aproximat d’1 a 2 mesos des de la sol·licitud de cita, considerablement més àgil que acudint al Registre Civil.

És obligatori renunciar a la meva nacionalitat per adquirir l’espanyola?

Sí, sempre que el seu país no tingui conveni de doble nacionalitat amb Espanya, cas en què no serà necessària aquesta renúncia i podrà tenir la doble nacionalitat

Els països que tenen aquest convingut amb Espanya són: països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial o Portugal. Es consideren països iberoamericans aquells on l’espanyol o el portuguès sigui una de les llengües oficials.