Puc canviar la meva hipoteca de variable a fixa?

Puc canviar la meva hipoteca de variable a fixa?

Compartir

Data: 10 Octubre, 2022

Autor: Notaria Igualada Rambla

Els últims 4-5 anys la majoria de les hipoteques que s’han signat han estat a interès fix, però entre els anys 2005 a 2018 van ser a interès variable (gairebé sempre Euribor + un diferencial). Amb la baixada dels tipus d’interès dels darrers anys hem tingut quotes mensuals més reduïdes però ara amb la pujada tan ràpida de l’Euribor, moltes persones tenen por, ja que pot augmentar molt la quota a pagar.

Quina és la diferència entre un interès fix i un variable?
• L’interès fix es manté constant durant tota la hipoteca, des del primer any a l’últim passa el que passa en l’economia mundial.
• L’interès variable està vinculat a un índex de referència (avui l’Euribor). Per tant, si aquest índex puja, l’interès augmenta, mentre que si baixa, l’interès disminueix.

Com es fa el canvi?
Es pot fer de diverses maneres, una vegada acceptat pel banc, ja que pot no fer-ho i llavors no podrem modificar l’escriptura.

1) Novació de la mateixa hipoteca: s’arriba a un acord amb el mateix banc creditor i es modifica canviant de variable a fix mitjançant una escriptura, però les despeses de notaria, Registre de la Propietat i gestoria els assumeix el banc. Cal tenir en compte que el tipus d’interès fix sempre serà més car que el variable que tenim, el que passa és que guanyem tranquil·litat ja que no ens afectaran les pujades de l’Euribor.

2) Subrogació de creditor: canviant la hipoteca de banc, també les despeses de notaria, Registre i gestoria les assumeix el banc nou. S’haurà de veure la comissió que té aquest canvi, que ve en l’escriptura signada anteriorment.

3) Canceŀlació i nova hipoteca: és una altra possibilitat, cal pagar les despeses de la canceŀlació (notaria, registre, gestoria i la comissió d’amortització) però en el nou préstec hipotecari aquestes despeses s’assumeixen pel banc nou.

Quina hipoteca és millor? Interès fix o variable?
Si els ingressos són molt elevats en proporció al préstec pot interessar variable per amortitzar-la entre 10-15 anys.
Si el que un vol és tranquil·litat sabent que no l’afectarà la pujada de l’Euribor, és millor un interès fix.

Particularment penso que en cas d’hipotecar l’habitatge familiar i amb uns ingressos normals val la pena l’interès fix ja que la diferència en quota és mínima, al contrari del boom immobiliari en què era exagerada aquesta diferència.