De quins notaris tenim el seu protocol i podem expedir còpies?

De quins notaris tenim el seu protocol i podem expedir còpies?

Compartir

Data: 25 Gener, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Expedim còpies de les nostres pròpies escriptures i pòlisses i de totes aquelles autoritzades o intervingudes pels Notaris que van ser del districte d’Igualada, com a encarregats o arxiver dels següents (i anteriors):

Per tant, es pot demanar a la nostra pròpia notaria Igualada Rambla Jimenez-Calatayud, tant si el notari s’ha jubilat (per exemple, copia testament Alfonso Rojo De la Revilla, copia testament Jose Bauzá Gayá, còpia testament Alfredo Roca Ferrer, com si actualment està en una altra població (còpia testament Sebastián Gutiérrez Gañan, César Martín Nuñez), i nosaltres li ho proporcionarem tant si la custodiem nosaltres com si hem de sol·licitar-la a un altre notari.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET com a encarregat de:

 • SR. VIDAL OLIVAS NAVARRO
 • SR. RAMÓN COSTA FABRA
 • SR. CÉSAR MARTÍN NÚÑEZ

CARLOS JIMENEZ FUEYO com a encarregat de:

 • SR. GONZALO NAVARRO Y NAVARRO DE PALENCIA
 • SR. SEBASTIÁN GUTIÉRREZ GAÑÁN

CARLOS JIMENEZ FUEYO com a Arxiver de:

IGUALADA (fins 1997 inclòs):

 • SR. JULIO PERTEGAZ URSO
 • SR. MANUEL LLUCIA ROCA
 • SR. JOSÉ MANUEL IGLÉSIAS LÓPEZ DE VIVIGO
 • SR. RAFAEL FABRA CARPI
 • SR. ALFONSO ROJO DE LA REVILLA
 • SR. MANUEL BURDIEL HERNÁNDEZ
 • SR. ANTONIO F. LACLÉRIGA RUIZ
 • SR. JOSÉ Mª VALLS XUFRE
 • SRA. Mª DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ PARRA
 • SR. JOSÉ BAUZÁ GAYÁ (fins 1.997)
 • SR. VIDAL OLIVAS NAVARRO
 • SR. GONZALO NAVARRO Y NAVARRO DE PALENCIA
 • SR. RAMÓN COSTA FABRA
 • SR. CÉSAR MARTÍN NÚÑEZ
 • SR. SEBASTIÁN GUTIÉRREZ GAÑÁN

PIERA/CAPELLADES (fins 1997 inclòs)

 • SR. ANTONIO DEU FONT
 • SR. VICENTE LÁZARO VENTURA
 • SR. EDUARDO URIOS CAMARASA
 • SR. SALVADOR PASTOR PÉREZ
 • SR. MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE DEL REAL
 • SR. VICENTE PONS LLÁCER
 • SR. ANTONIO BOSCH CARRERA
 • SR. ÁNGEL ARREGUI LABORDA
 • SR. GINÉS-JOSÉ SÁNCHEZ AMORÓS
 • SRA. Mª TERESA MARTÍN GARRIDO
 • SR. JUAN GARCÍA SAEZ
 • SR. JOSÉ MIGUEL PASTOR MOLIO
 • SR. LUIS ENRIQUE GARCIA LABAJO

CALAF (fins 1997 inclòs)

 • SR. JOSÉ FELIX BELLOCH JULBE
 • SR. FERNANDO CALDERÓN ESTEVEZ
 • SR. MARTÍN MARTÍN LÓPEZ
 • SRA. Mª YOLANDA FERNANDEZ SAINZ
 • SR. RAMÓN ALFREDO MARÍN CASANOVA
 • SR. JOSÉ MIGUEL PASTOR MOLIO
 • SR. CARLOS LORENTE GARCES

STA. MARGARIDA DE MONTBUI (fins 1.997 inclòs)

 • SRA. Mª TERESA ALBANELL MILLET