Quins avantatges té una SL enfront de ser un autònom?

Quins avantatges té una SL enfront de ser un autònom?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

No hi ha una resposta única ja que cada cas és diferent, depèn de molts factors que en cada cas són, també,  diferents.

1. Menor risc per al patrimoni personal

La societat limitada té una responsabilitat limitada al capital aportat si, per exemple, es constitueix amb el capital social mínim de 3.000 euros, aquesta xifra serà el màxim de què es responsabilitzaran els socis (sempre que no avalin personalment en el finançament bancari).  En canvi, sent autònom, es respon amb el patrimoni personal complet en cas de deutes (habitatge, diners, etc..)

2. Menys impostos

La SL paga menys impostos, però només a partir d’una determinada quantitat. El tipus impositiu de les societats és el 25%, mentre que en l’IRPF podria pagar-se en cas d’elevats ingressos, fins i tot al 51%.  Si bé és cert que aquest estalvi és en cas de mantenir part dels beneficis en l’empresa, ja que si vol distribuir tots ells via dividends l’avantatge es redueix molt. Sol dir-se que fiscalment interessa tenir la figura jurídica de societat limitada si es tenen beneficis  a partir de 40.000 euros

3. Millor finançament bancari

Sol haver-hi millors condicions financeres per a préstecs i crèdits per part dels bancs en cas de societats limitades enfront dels autònoms, encara que en nombroses ocasions (tret que estigui ja consolidada l’empresa) s’obliga a avalar personalment. La comptabilitat de la societat és més transparent a través dels comptes anuals que es dipositin en el Registre Mercantil i això facilita el finançament bancari.

4. Contractes més importants

A mesura que creix la facturació i s’accedeix a clients més importants cal admetre que, per desgràcia, sol ser més fàcil accedir a contractes importants sent una societat limitada que un autònom.

Si es busca treballar amb grans empreses, solen examinar la solvència, capacitat de compliment dels compromisos, etc i és més fàcil sent una societat limitada ja que la comptabilitat dels autònoms és més fosca de cara a tercers. Les SL ofereixen una imatge més professional, d’empresa més gran i solvent, per la qual cosa a nivell comercial moltes vegades són l’opció més indicada.

5. Possibilitat de socis

Encara que per definició l’autònom és individual, en cas de volums elevats o per a creixements en sectors concrets pot interessar tenir socis, per a la qual cosa la forma jurídica adequada és la societat limitada. Es regulen, en els estatuts de la constitució, les clàusules de transmissió de participacions, percentatges de cadascun, tipus d’administració (únic, solidaris, mancomunats..) D’aquesta manera s’eviten, en la mesura que es pugui, els futurs problemes que poden plantejar-se quan es fa una activitat comercial entre diversos socis.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org