Si dono la meva casa al banc, em lliuro del deute?

Si dono la meva casa al banc, em lliuro del deute?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Com ja sabem, amb la nova Llei de Crèdits Immobiliaris, qui demana un préstec al banc ha de fer un petit examen, tipus test, davant el notari, per comprovar que el client coneix les condicions de la hipoteca i les seves conseqüències.

I una de les preguntes és, precisament, aquesta: Sap amb què respon del pagament del deute, si amb tot el seu patrimoni o només amb els béns hipotecats? I és que la majoria de la gent tendeix a pensar que només pot perdre l’habitatge que va hipotecar. Gran error, ja que l’article 1911 de Codi Civil disposa literalment, “del compliment de les obligacions respon el deutor amb tots els seus béns, presents i futurs”.

Per tant, quan fem una hipoteca, hem de tenir clar que l’habitatge és una garantia accessòria al contracte principal, que és precisament el préstec que vam rebre del banc. I aquesta garantia, l’habitatge, ens permet accedir al finançament, ja que el banc té així una certa seguretat que se li retornarà els diners prestats.

És una responsabilitat que es dóna tant en un préstec personal que rebem per comprar un cotxe, com en el préstec hipotecari que ara comentem.

I l’habitatge hipotecat serà garantia amb independència de qui sigui el propietari de la mateixa, ja que podem ser-ho nosaltres, els nostres pares o un amic que hipoteca el seu habitatge, sent nosaltres els que rebem els diners del préstec. Podem vendre o donar aquest habitatge, que seguirà hipotecat llevat que es cancel·li la mateixa.

En cas d’impagament de la hipoteca en els imports establerts en la Llei, i no havent-hi acord entre el deutor i en banc per refinançar aquest deute, arribarà el moment en què sigui venut l’habitatge hipotecat. Amb els diners obtinguts en subhasta, es pagarà el deute i, sent l’habitatge venut propietat del deutor, aquest quedarà alliberat per aquest import.

Poden donar-se dues situacions: que sobrin diners un cop pagat el deute, en aquest cas aquest  sobrant serà per al deutor que era propietari de l’habitatge, o per contra, que no cobreixi la totalitat del deute.

Aquest últim cas és el que ens ha de fer entendre aquesta responsabilitat de la qual parla l’article 1911 de Codi Civil. Hem de pagar el deute amb el que tinguem avui, demà o demà passat, amb tots els nostres béns.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org