Donar poders a les SL: Sí o no? Necessaris o arriscats?

Donar poders a les SL: Sí o no? Necessaris o arriscats?

Compartir

Data: 17 Maig, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Un dubte habitual en les empreses familiars és si donar, o no, poders a persones de confiança. És clar que en les empreses grans aquest problema no existeix, ja que és necessari tenir diferents apoderats, però en les empreses familiars existeix el risc d’una malaltia greu o mort de l’administrador únic i l’empresa es quedaria sense capacitat per seguir la seva marxa normal, ja que no es poden signar contractes, transferències, préstecs, leasing o qualsevol document necessari per a l’activitat ordinària de l’empresa.

Aquests poders signats davant de notari s’han d’atorgar amb les cauteles necessàries, ja que en alguns casos no es té prou confiança en els apoderats, encara que siguin familiars del soci únic, però els riscos de deixar l’empresa inoperativa superen els problemes que poden tenir aquests poders si es redacten correctament o amb apoderats de màxima confiança.

1) Quins poders es poden signar? Els poders generals inclouen múltiples facultats, com ara vendre immobles, prendre diners a préstec, relacionar-se amb l’Administració, entre altres; els anomenats mercantils, per al dia a dia de la societat, sense les facultats de vendre immobles i signar préstecs; i els especials, que són només per a actes concrets de caire laboral, fiscal, vendre un pis concret, o un préstec determinat

2) A favor de qui s’atorguen? Es pot apoderar a qualsevol persona, ja sigui familiar, amic, etc. És molt important no apoderar persones amb les quals no hi hagi una absoluta confiança respecte a que realitzarà l’encàrrec de forma correcta, ja que amb els poders generals, SI NO S’UTILITZEN DEGUDAMENT, poden arruïnar a qui ha donat el poder. A les notaries aquests poders es coneixen col·loquialment com “poders de ruïna”, doncs són uns poders que, en cas de no utilitzar-se adequadament, poden ser molt perillosos. En la pràctica s’atorguen a favor dels fills, entre cònjuges i parelles i, de vegades, entre germans.

3) Quants apoderats poden haver-hi? Es pot fer un poder a favor d’una o diverses persones. En cas d’haver-hi diverses persones apoderades, aquests apoderats ho poden ser de forma solidària, és a dir, podran signar de forma individual, o de forma mancomunada, és a dir, hauran de firmar tots els apoderats conjuntament. Cada cas és diferent. Pot signar-se, per exemple, un poder a favor de tres fills, que només podrà utilitzar-se si signen dos alhora o fins i tot els tres, o bé que cada fill pugui signar individualment.

4) Quines facultats comprèn? Per a qualsevol acte amb transcendència patrimonial, com treure diners del banc, fer transferències, comprar i vendre pisos, realitzar gestions a Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Correus…

5) Es pot anul·lar? Sí, acudint al notari perquè es revoqui formalment i d’aquesta manera: a) Es notifica a l’apoderat que no pot utilitzar-ho més. b) Es pren nota en el Protocol notarial, impedint que s’estenguin noves còpies del poder. c) Es demana a l’apoderat la devolució de l’escriptura perquè no pugui seguir fent-ne ús.

6) Quina durada té? Mentre no s’anuŀli el poder, dura indefinidament; a les notaries sovint utilitzem poders generals signats fa 20 anys.