Vol canviar de nom i de sexe?

Vol canviar de nom i de sexe?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Qui no ha conegut a algú que s’ha canviat l’ordre dels cognoms ? Potser per no haver conegut el seu progenitor, donant preferència al cognom de la seva mare

No obstant això, encara que poc freqüent, vostè pot canviar el seu nom de pila si justifica que és un altre el que habitualment fa servir, o si se sent d’un altre sexe.

Hem de diferenciar dues coses; el mer canvi de nom, per un altre que es correspongui al sexe que vostè sent, del canvi de la menció del gènere amb què es va inscriure en néixer en el Registre, d’home a dona i viceversa.

Recentment, la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), concretament el passat 23 d’octubre, ha dictat una Instrucció als encarregats del Registre Civil a fi de facilitar el canvi del nom de qui se sent d’un altre sexe.

En l’actualitat tenim una Llei del Registre Civil que va ser aprovada el 2011, però que no entrarà en vigor fins al 2020. En aquesta es reconeix el dret al nom des del naixement i permet el fàcil canvi de la mateixa quan es prova l’ús habitual d’un altre .

Tinguem en compte que fins que entri en vigor l’anterior, l’actual data de juny el 57, l’article 54 prohibeix “els noms que objectivament perjudiquin la persona, els que facin confusa la identificació i els que indueixin a error quant al sexe “, deixava bastant limitat al canvi de nom i més encara de la menció del sexe.

Amb la Instrucció esmentada s’interpreta la Llei que avui apliquem; n’hi haurà prou que se senti del sexe que correspon al nom que sol·liciti, que és de sexe diferent al que resulta de la inscripció es seu naixement, i ho manifesti en document públic davant notari o davant l’encarregat del Registre.

Més delicat és el cas dels menors d’edat, els quals podran també sol·licitar aquest canvi de nom, si bé acompanyats dels seus pares.

No obstant això, si vostè se sent d’un altre sexe, té via lliure per a aquest canvi gràcies a la vigent Llei de 15 de març de 2007 que regula la “rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones” amb certs requisits. Haurà, vostè, de ser major d’edat i no estar discapacitat. En segon lloc ha de ser diagnosticat de disfòria de gènere; això suposa una dissonància entre el sexe inscrit en el registre, és a dir, el seu sexe morfològic, i el sexe sentit per vostè, el que ve a denominar sexe psicosocial. I l’últim requisit és que es tracti mèdicament aquesta disfòria sexual almenys durant dos anys.

Quan entri en vigor la nova Llei del registre civil el 2020, aquesta situació es modificarà, ja que l’Organització Mundial de la Salut ha canviat de criteri i en l’actualitat ja no considera la disfòria sexual com una malaltia, sinó com una “incongruència de gènere “. Per això es tramita una modificació legal que faciliti, fins que entri en vigor la LRC, el canvi de la constància del gènere amb la mera manifestació de la voluntat, fins i tot per als menors d’edat.

En conclusió; que podeu canviar el vostre nom si no s’ajusta al sexe que vostè sent com a propi. I que el canvi legal de la menció del seu sexe en el Registre exigeix ​​alguns requisits, però que en breu podrà igualment canviar-lo amb la seva mera manifestació. Familiaritzeu-vos amb el concepte: “sexe psicosocial”.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org