Relació de convivència d’ajuda mútua o com estalviar-se impostos en algunes herències

Relació de convivència d’ajuda mútua o com estalviar-se impostos en algunes herències

Compartir

Data: 25 Gener, 2021

Autor: Notaria Igualada Rambla

Una situació molt injusta es produeix en les herències entre germans que han viscut junts molts anys, o entre oncles i nebots que els han cuidat els últims anys de la seva vida i en heretar paguen molts diners en impostos de successions.

Era el cas de la María, que havia viscut amb la seva tia Montserrat, morta pel COVID, i després de viure juntes els últims 6 anys es trobava que pagava 60.000 euros d’impostos. Després d’explicar-nos el seu cas, li recomanem realitzar una escriptura de convivència d’ajuda mútua i així estalviar-se una quantitat molt important fiscalment:

 1. Què és?
  Quan dos o més persones conviuen en un mateix habitatge habitual i comparteixen, sense contraprestació les despeses comunes o el treball domèstic, o totes dues coses, constitueixen una relació de convivència d’ajuda mútua.
 2. Qui poden constituir-la?
  Els familiars col·laterals (germans, nebots-oncles, cosins, etc..).
 3. Com es constitueix?
  Mitjançant escriptura pública davant notari en vida dels interessats o bé en cas de defunció acreditant un període de dos anys de convivència.
 4. Què es pot pactar?
  Els convivents poden regular vàlidament, amb llibertat de forma, les relacions personals i patrimonials, i els respectius drets i deures durant la convivència. En particular, pot acordar-se la contribució igual o desigual a les despeses comunes i, fins i tot, que el treball domèstic i la càrrega econòmica sigui assumida íntegrament per algun dels convivents.
 5. Fiscalitat molt beneficiosa
  En cas de defunció d’un dels integrants passa a assimilar-se els hereus de ser de grup 3 o 4 a considerar-se de grup 2, a l’efecte de les reduccions de parentiu, habitatge habitual i coeficient multiplicador. És a dir, de ser gairebé considerats com a estranys en l’Impost de Successions passen a ser considerats com a descendents, amb els grans avantatges que implica. En la pràctica un estalvi de molts milers d’euros ja que les herències entre germans o d’oncles a nebots estan molt castigades.