Qui hereterà els meus béns si no faig testament?

Aquesta pregunta me la feia la setmana passada la Dolors, als seus 55 anys mai havia fet testament i acompanyada del seu marit varen venir a la meva notaria a signar la primera d’ells.

Sobre si és millor decisió, que heretin els fills o el marit, lògicament és un tema privat, però és important tenir en compte que en cas de no fer testament un ja no decideix qui heretarà els seus béns, sinó que es farà segons digui la Llei.

Llegir més a http://veuanoia.cat/heretera-meus-bens-no-testament/

Posted by

Leave a commentCopyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top