Què és el testament vital o documents de voluntats anticipades?

Què és el testament vital o documents de voluntats anticipades?

Compartir

Data: 07 Octubre, 2016

Autor: Notaria Igualada Rambla

La setmana passada ens va visitar a la Notaria la senyora Assumpta, molt preocupada per un tema que feia temps li rondava pel cap: la seva mare, deu anys enrere, abans de morir, va patir molt, tenint una llarga i dolorosa agonia durant els últims mesos de vida.

Ella volia saber si era veritat que es podia firmar un document per evitar, en la mesura del possible, el que li va passar a la seva mare, expressant les instruccions que desitgi sobre la seva atenció sanitària, així com la persona que vulgui que sigui designada com a persona de contacte pels metges, si es donés el cas de trobar-se inconscient. La senyora Assumpta està separada, té tres fills i té molt clar quin d’ells hauria de ser qui parlés amb els metges si es donés el cas. Davant d’aquesta situació, cal redactar un testament vital o document de voluntats anticipades.

 

Preguntes freqüents sobre el testament vital o document de voluntats anticipades

1) Què és un testament vital o document de voluntats anticipades?

El testament vital és un document en el qual una persona que es troba en una situació en què no pot expressar la seva voluntat personalment, i patint una malaltia irreversible o terminal, expressa les cures mèdiques que desitja rebre, designant una persona de contacte com a representant seva per a aquests efectes.

2) De quins criteris se’n pot deixar constància perquè es tinguin en compte?

La voluntat de no patir dolor important, sigui físic o psíquic; la possibilitat de comunicar-se de qualsevol manera i relacionar-se amb altres persones; el fet de no perllongar la vida per si mateixa si no es donen els mínims imprescindibles per a tenir una qualitat de vida acceptable i digna; romandre al domicili habitual els últims dies de la vida i morir allà; aquests són alguns dels més habituals a més dels suggerits pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

3) Situacions sanitàries previstes en el testament vital

Entre d’altres, una malaltia irreversible que, en un termini breu de temps, condueixi inevitablement a la mort o estat vegetatiu crònic, per exemple.

4) Instruccions sobre les actuacions sanitàries en el testament vital: 

No perllongar inútilment de manera artificial la vida, mitjançant tècniques de suport vital, si aquestes serveixen per a tenir una supervivència biològica sense sentit; no rebre tractaments de suport ni teràpies poc contrastades que no hagin demostrat efectivitat; que se subministrin els fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el malestar, el patiment psíquic i el dolor físic.

5) Designació de representant al testament vital

Especialment importat en persones amb una situació personal complicada, a on hi pugui haver problemes per part de l’equip sanitari en identificar qui és el representant (per exemple, en cas de tenir diversos fills, persones sense parents propers o amb una relació nul·la amb aquest, i que prefereixen que sigui un amic/ga el seu representant). Aquesta designació és de vital importància per evitar conflictes, en cas que algun d’aquests parents sense relació directa, acudeixi a l’hospital. És fins i tot convenient designar un segon representant a fi d’evitar problemes per defunció o indisponiblitat del primer representant.

6) Donació d’òrgans 

Amb la finalitat pretendre donar els òrgans davant d’un possible trasplantament, o bé per a la investigació científica, cal la redacció d’un testament vital. Lògicament, en aquests casos, la celeritat per procedir a l’extracció d’òrgans és transcendental i una de les vies adequades per a expressar aquesta voluntat seria aquest document.

7) Creences espirituals 

Rebre assistència espiritual, d’acord amb les creences personals de cadascú.

8) Instruccions per a l’enterrament, incineració o funeral:

Es pot deixar constància de la mena d’enterrament, funeral i cerimònia religiosa o laica que un desitgi. Durant la meva trajectòria professional n’he vist de tota mena, des de la persona que no vol que algú en concret assisteixi al seu enterrament, fins al que pretén escollir una cançó perquè sigui escoltada durant la cerimònia, passant per localitzacions concretes i llocs especials, on es vol que s’escampin les cendres, en cas d’incineració.

9) Com s’ha de fer un document de voluntats anticipades o testament vital?

S’ha de fer davant de notari. Aquest, després de la firma s’encarrega de comunicar-ho al registre de voluntats anticipades de la Generalitat de Catalunya, o bé ho fa davant de tres testimonis que no tinguin vincle familiar ni patrimonial amb el firmant.

Carlos Jiménez Fueyo, Notari d’Igualada.