Impost de successions de pares a fills: aspectes a tenir en compte quan arribi el moment

Impost de successions de pares a fills: aspectes a tenir en compte quan arribi el moment

Compartir

Data: 07 Gener, 2019

Autor: Notaria Igualada Rambla

Quins impostos pagaré en heretar del meu pare?

Ahir va venir a la notaria l’Andreu; el seu pare va morir fa uns mesos i no tenia massa clar què li tocaria pagar d’impostos per rebre l’herència. Ha heretat un pis a Igualada, un apartament a Calafell i un compte corrent amb 20.000 euros estalviats. Té por de pagar molts impostos i li vaig explicar què diu la llei a Catalunya.

Impost de successions de pares a fills

L’impost de successions es paga a l’Agència Tributària de Catalunya. Malgrat el que es pensa, en la majoria dels casos, la quantitat a pagar des de les últimes reformes és petita. No obstant això, cal diferenciar segons els vincles familiars que es tinguin amb el causant:

  • Vídua, fills, parella de fet o ascendents: poden arribar a estar exempts fins als primers 100.000 euros. A més, del que sobrepassi dels 100.000 euros hi ha una bonificació per al vidu/vídua del 99 %, amb la qual cosa, en el nostre exemple la quantitat a pagar seria propera a 20 euros. El cas de l’Andreu, com a fill i per la quantitat de la seva herència, tindria una bonificació propera al 97 %, per la qual cosa la quantitat a pagar seria de 50 euros.
  • Germans, nebots, oncles, sogres: els primers 8000 euros estan exempts.
  • Cosins, estranys: paguen l’impost des del primer euro.

A més a més, existeixen nombroses reduccions per l’habitatge habitual, discapacitat, persones majors, assegurances de vida, etc.
Aquestes xifres suposen que tret que sigui una herència multimilionària, actualment (fa anys no era així) a Catalunya heretar de pares a fills o entre cònjuges, en molts casos, la quantitat a pagar és irrisòria.
Molt diferent és el cas d’heretar a un germà, oncle, nebot o un estrany (per exemple un amic): en el moment que superi els 8.000 euros es comença a pagar, sense cap reducció i amb un tipus impositiu gairebé confiscador. Per exemple, heretar d’un oncle una quantitat propera als 300.000 euros suposa pagar a l’Agència Tributària de Catalunya una xifra propera als 55.000 euros, amb els gravíssims problemes que pot ocasionar en cas de no haver-hi diners líquids per pagar, i haver de vendre ràpidament o hipotecar una finca per poder pagar l’impost.
El termini per liquidar aquest impost és de 6 mesos des de la defunció del causant.

 

Els nostres serveis notarials

Plusvàlua municipal (o Impost sobre increment dels Terrenys de naturalesa urbana)

  • Què és la plusvàlua municipal: és un impost que cobren els ajuntaments quan s’hereta un immoble. Grava l’increment que es produeix en el valor del terreny, habitatge o local (en aquests últims només sobre la part del terreny), hi hagi o no realment increment de valor.
  • S’aplica també en finques rústiques? No, únicament en finques urbanes.
  • Quin termini computa per calcular el que haig de pagar? Sol ser una quantitat important, ja que el termini per computar oscil·la entre 1 any des de l’última transmissió (mínim a pagar) i 20 anys (màxim a pagar), i en les herències sol haver-hi un termini llarg, ja que l’última transmissió normalment és de fa anys. Es paga per l’hereu que rep el pis, local o terreny urbà en qüestió; en cas que uns rebin diners i uns altres un immoble, ho pagaran aquests últims.
  • Hi ha reduccions? Sí, depèn de cada ajuntament però existeix alguna reducció especialment per l’habitatge habitual.
  • Quin termini hi ha per presentar-ho? 6 mesos des de la defunció del causant, igual que en l’impost de successions.

És un impost discutit en els últims anys, i s’ha recorregut en alguns casos amb èxit als Tribunals en supòsits de compravendes.

Carlos Jiménez Fueyo

 

Contactar amb la nostra notaria