Es pot desheretar un fill?

Es pot desheretar un fill?

Compartir

Data: 07 Octubre, 2016

Autor: Notaria Igualada Rambla

Per què he de deixar-li en herència alguna cosa al meu fill si fa deu anys que no el veig?

La Montserrat em feia aquesta pregunta fa uns dies a la notaria, havia vingut a fer testament en favor de dos dels seus tres fills, i volia saber  quin era el mínim (com ella mateixa em va dir “el mínim dels mínims…”) que havia de deixar al seu altre fill, amb el que no tenia cap relació des de feia deu anys, que ni tan sols havia anat al funeral del seu pare, i si era possible no volia deixar-li res de res, ja que no li semblava just.

Vaig passar a explicar-li les possibilitats que existeixen, dins el marc de la llei catalana, i què diu el nostre Codi Civil sobre la legítima, amb la voluntat d’aclarir-li si es pot desheretar un fill.

 Pot el seu fill reclamar la legítima encara que no s’hagin vist en deu anys?

Si, llevat que hagi fet testament ella i l’hagi desheretat complint alguna de les causes del Codi Civil català “absència continuada de la relació amb el seu fill per causa imputable a ell, maltractament greu, denegació d’aliments al testador…”

Quin és l’import de la legítima?

L’import de la legítima és una quarta part (un 25%) dels béns que deixi, quan es mor-hi la Montserrat, a repartir entre el nombre de fills que tingui. En aquest cas es tractaria d’un 8,33%, llevat que el desheretés, i el dit import calculat segons una sèrie de regles i comptant també amb les donacions fetes en vida en determinats supòsits.

En el cas de la Montserrat el valor dels seus béns era d’un habitatge valorat en 85.000 € i un dipòsit de 20.000 €, amb la qual cosa el valor global de la legítima era de 26.250 €, a dividir entre els seus tres fills, o sigui 8.750 € a cadascun dels seus  fills.

Qui haurà de pagar la legítima?

La persona que  la Montserrat nomeni en el seu testament com a hereva. En aquest cas els seus altres dos fills, si és que els nomena hereus a parts iguals.

Poden elegir els hereus nomenats com es paga?

Sí, els hereus poden pagar amb diners de la pròpia herència o d’ells mateixos, o amb béns del cabal hereditari en plena propietat, llevat d’algunes excepcions.

Tindria dret el seu fill a demanar legítima del pare ja mort, i quan mori la Montserrat, d’ella també?

Si,  el seu fill pot demanar la legítima en els dos casos. Tant en cas que la Montserrat hagués heretat del seu marit com si haguessin heretat els seus altres dos fills, el fill absent pot reclamar-les als hereus.

Si la Montserrat el deshereda, segueix tenint dret a legítima?

No, deixarà de tenir el dret a legítima, però només pot desheredar-lo si es compleix alguna causa citada, i haurà de demostrar-se pels hereus, els altres fills de la Montserrat. Normalment aconsello, en els casos en els quals es vol desheretar un fill per absència manifesta i continuada  de la relació, per causa imputable a ell, que es reculli la major part de les proves possibles en el testament o en un altre document separat, per tal de facilitar l’acreditació de la causa quan sigui necessari, en cas de reclamació judicial del fill desheretat.

Quants anys té el fill desaparegut de la Montserrat per demanar la legitima?

El fill desaparegut té 10 anys des de la defunció de la Montserrat.

Si el fill de la Montserrat reclama la legítima transcorreguts, per exemple, set anys des de la seva mort, meritarà interessos?

Si, haurà d’abonar-li la seva part (el 8,33% citat al ser tres fills) amb l’interès legal del diner, llevat que la Montserrat hagi disposat en el seu testament que no merités interès.

Què passa si els anys anteriors a la mort de la Montserrat ha fet donacions als seus altres dos fills?

Les donacions que hagin estat fetes per la Montserrat durant els últims deu anys de la seva vida, s’afegiran al valor de la resta dels seus béns per calcular la legítima. Si, a més a més, quan es va firmar l’escriptura de la donació, es va manifestar que aquesta era imputable a la legítima, s’hauria de computar aquell valor, encara que passessin més dels deu anys citats.

Què passa si mort un dels altres fills de la Montserrat  abans que ella?

Si està nomenat hereu, la seva part anirà als seus descendents, néts de la Montserrat. Si no està nomenat hereu, la seva part de legítima també podrà ser reclamada pels seus fills, néts de la Montserrat.

És possible renunciar a la legítima en vida del causant?

Només en casos molt concrets i de difícil aplicació, ja que es consideren nuls els actes unilaterals, així com les estipulacions en pacte successori i similars, atorgats abans de la mort del causant, que impliquin renúncia al dret de legítima o que perjudiquin el seu contingut.

És necessari que el fill desaparegut de la Montserrat firmi el lliurament de legítima?

No, necessari no ho és. Pot formalitzar-se tota l’acceptació de l’herència pels altres dos fills hereus. Cal tenir en compte però que, en el cas d’una possible reclamació en el futur, s’hauran de pagar els interessos, si el testament no estipula el contrari.

 

Carlos Jiménez, notari d’Igualada