• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Préstecs Hipotecaris

En realitzar un préstec hipotecari es lliura al beneficiari, sigui natural o jurídic, una quantitat important de diners. Com a conseqüència d’això s’exigeix ​​com a garantia de pagament un bé immoble.

Les escriptures públiques a Igualada s’han de realitzar sota la supervisió d’un notari que es regeixi per les lleis establertes, de manera que abans d’accedir a un préstec hipotecari és important informar-se del que s’està oferint i de les obligacions que es van a contraure. En Notaria Igualada es troba un equip d’oficials encarregats de preparar els documents especialitzats per a préstecs, així com d’informar els clients sobre cada pas del procés.

En acceptar el préstec per part de l’entitat financera, s’ha de lliurar la documentació necessària al notari i així establir les condicions del préstec. Abans de signar l’escriptura pública s’ha de llegir detingudament el document i el mateix notari explicarà el contingut del mateix.

És important que el client examini amb atenció la informació del document, l’oferta de l’entitat financera i l’escriptura abans de signar.

Consulti els seus dubtes trucant al telèfon 938.047.550.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top