Vull subhastar el meu pis

Vull subhastar el meu pis

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Quan som cotitulars d’un bé podem tenir necessitat de vendre la nostra part. Tanmateix, això requereix el consentiment de tots els cotitulars, que poden no estar-hi d’acord, bé perquè no necessiten liquiditat en aquest moment o perquè el preu de la venda no és el que desitgen. És per aquesta raó que l’art 552-10 del Codi Civil de Catalunya preveu que “qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne  els motius, la divisió de l’objecte de la comunitat”.

Entra aquí en joc la Llei de Jurisdicció Voluntària -Llei 15/2015 de 2 de juliol- que ha regulat una manera força senzilla i abans de res transparent, que permet de forma voluntària subhastar un bé acudint al notari.

Un dels principals avantatges és evitar el control dels subhasters, que durant molt de temps han intervingut en les subhastes monopolitzant les mateixes, gràcies a un procediment en línia, la qual cosa permet que el preu final s’ajusti més a la realitat.

Però són més els avantatges d’aquest sistema. Com que és una subhasta electrònica, deixa de ser presencial, de manera que, a més d’evitar l’actuació dels subhasters limitant les ofertes, accessible des de qualsevol lloc, fent les licitacions mitjançant el portal de subhastes del BOE, no havent de realitzar-les ni tan sols en la notaria.

I la màxima difusió que s’aconsegueix és una de les seves característiques més valuoses. S’aconsegueix mitjançant la publicació al BOE, des del qual podrem accedir a tota la informació que es vulgui incorporar sobre l’immoble, des del títol de propietat o informació cadastral i registral, fins a fotos. I encara que sembli que al BOE només hi accedeix qui està més o menys relacionat amb aquests temes, en la pràctica podem fer circular aquest enllaç per mitjà dels molt diversos sistemes de xarxa social tan usats i de fàcil accés a l’actualitat.

El sistema a grans trets és el següent:

– Es justifica davant el Notari la propietat de l’immoble, generalment l’escriptura de compra, herència, donació …etc.

– Es comprova l’estat de càrregues del mateix obtenint informació del Registre de la Propietat, així com de les despeses de comunitat i l’IBI (impost sobre els béns immobles). L’existència de càrregues no és impediment per a la seva subhasta.

– Es signa l’Acta notarial en què s’especifiquen el preu de sortida, preu mínim i les altres condicions.

– El notari ha d’incorporar al Portal de Subhastes del BOE: https://subastas.boe.es les dades necessàries i l’accés a la informació addicional (fotografies, cadastre …etc.)

– 24 hores després de penjar l’anunci al portal comença la subhasta, que durarà 20 dies hàbils en els quals es podran fer les corresponents licitacions les 24 hores del dia.

– Podrà licitar tot aquell que, després d’inscriure’s, desemborsi un 5% del preu de sortida en el compte que té obert el BOE. La subhasta electrònica ens permet tenir contínuament actualitzada la informació de la mateixa, ja que remet immediatament la licitació realitzada que millora la nostra.

– Vençut el termini, els diners consignats es retornen automàticament als no guanyadors. El 5% del guanyador de la subhasta es transfereix al compte de consignacions del notari autoritzant.

– En els 10 dies següents el postor que ha guanyat la subhasta ha d’ingressar la diferència en el compte de consignacions del notari que l’ha tramitat.

– I finalment es formalitzarà l’escriptura de compravenda en el despatx del notari de la mateixa manera que qualsevol compravenda ordinària.

És, per tant, un sistema segur i fiable que de forma ràpida, transparent i senzilla ens permetrà resoldre, amb la intervenció del notari, un conflicte sobre una propietat.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org