• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Fusió i dissolució de societats

Una societat mercantil té com a objectiu la realització d’un o més actes comercials, però en el transcurs del seu funcionament sorgeixen nous aspectes com la fusió i dissolució de la mateixa.

En Notaria Igualada, notaria de gran prestigi en l’Anoia, podrà sol·licitar informació i assessorament jurídic en cadascun dels diferents processos legals de les societats mercantils.

Per a la fusió i dissolució de societats es necessita l’assessoria legal per part d’un notari que pugui realitzar les escriptures públiques. La fusió és una operació en la qual dues o més societats unifiquen els seus patrimonis constituint-ne una de sola. Aquesta fusió es pot presentar mitjançant absorció o combinació.

La dissolució permet que la societat mantingui la seva personalitat jurídica però la seva finalitat ja no seguirà essent desenvolupada, és a dir, no podrà seguir realitzant les seves activitats comercials.

Per a aquests tràmits legals cal comptar amb un notari expert per a realitzar els continguts jurídics que s’inclouran en els instruments públics. És primordial que els clients rebin una assessoria completa sobre la fusió i dissolució de les seves societats.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top