• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Compravendes

La compravenda és un contracte que té com a objectiu l’intercanvi de la propietat dels béns, on una de les parts lliura un bé o dret i l’altra part li retribueix econòmicament. En la Notaria
Igualada trobarà assessorament sobre aquest tipus d’intercanvis, així com de qualsevol tema relacionat amb instruments públics o escriptures públiques. Visiti’ns si necessita assessorament sobre escriptures públiques a Igualada

Es requereix escriptura pública de propietat del venedor, rebut del pagament de l’I.B.I, si és habitatge, cèdula d’habitabilitat vigent llevat del que disposa la normativa, certificat de la comunitat de propietaris sobre el pagament de les quotes i D.N.I o N.I.E de venedor i comprador.

Si vol més informació sobre les especialitats de compravenda d’habitatge, a la Notaria Igualada el podem assessorar.

La Notaria Igualada disposa d’un equip d’oficials encarregats d’autentificar i legalitzar tots els processos de compravenda, per tal que el notari lliuri la màxima seguretat jurídica i permeti constatar-ho com a escriptura pública.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top