• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Acta de fotos i presència

Una acta de fotos i presència és un document en el qual s’acredita o es dóna fe d’un fet específic, com l’existència d’una persona o el lliurament de documents, efectes i diners o la celebració d’una Junta, Assemblea o reunió. Així mateix mitjançant l’acta de fotos es requereix al Notari perquè doni fe que en la seva presència es prenen determinades fotografies per acreditar el que percep personalment

El notari com a professional oficial, assessora, intervé, i dóna fe pública del que va passar en la seva presència. A Notaria Igualada hi ha la possibilitat d’obtenir informació jurídica de les actes esmentades.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top