• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Testaments

Document notarial pel qual una persona disposa dels seus béns per a després de la seva mort. El testador només ha de portar el seu D.N.I o N.I.E. Si vol més informació sobre els tipus de testaments a Igualada, consulta Notaria Igualada, el pot assessorar. Per a qualsevol dubte sobre testament Igualada, no dubti en consultar-nos.

Si busca assessorament sobre herència i successions a Igualada i testaments a Igualada, Notaria Rambla disposa de dos notaris i un equip d’oficials encarregats de guiar a les persones en aquesta acció legal segons les lleis establertes.

Per a aquests processos és important assessorar-se legalment sobre el tipus de testament que més s’adapti a les necessitats i desitjos del client, de la mateixa manera, s’ha de rebre informació sobre el contingut que s’inclourà en el document.

El treball del notari en aquests casos és vetllar perquè es compleixi segons la llei les diferents accions legals i donar fe sobre la informació que es pacta dins de cada escriptura pública.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top