• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Subrogacions i novacions

A causa de les pujades i baixades d’interessos en l’economia actual, un client es pot trobar que el seu contracte de préstec hipotecari amb una determinada entitat financera, conté un interès més alt que el d’altres entitats existents al mercat, de manera que hi ha la possibilitat de negociar l’interès o de traslladar el préstec a altres entitats financeres que disposin de millors condicions econòmiques.

Les subrogacions i novacions són les opcions ideals per a millorar les condicions de pagament dels crèdits hipotecaris. Una subrogació permet canviar la hipoteca envers una altra entitat financera, aconseguint disminuir el tipus d’interès que es venia pagant.

Una novació es dóna quan es realitzen canvis en les condicions de la hipoteca amb la mateixa entitat financera on es va adquirir, el que no suposa un canvi de entitat sinó una renovació dels termes definits per la hipoteca.

Per a qualsevol dels processos anteriors, és important que un notari resolgui tots els dubtes existents, la qual cosa permet que les noves condicions establertes s’ajustin a la legalitat vigent.

Visiti’ns per informar-se i conèixer més sobre cada un dels processos legals que s’executen durant una hipoteca. El notari estudiarà el cas i li aconsellarà sobre les diferents formes de tractar-lo, indicant avantatges i desavantatges de les diferents contractacions.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top