• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Pòlisses

La pòlissa com a document mercantil, s’utilitza per a contractes bancaris i financers; estableix les obligacions i drets de les parts, habitualment una d’elles una entitat financera o creditícia. El seu contingut es desenvolupa a través d’unes condicions particulars i altres generals, indicant que es tracta amb freqüència de contractes d’adhesió.

El notari Igualada ha de revisar el contingut de la pòlissa i vetllar perquè es garanteixi la seguretat i legalitat del document. Quan són contractes preredactats la funció del notari adquireix especial relleu per assegurar-se que l’usuari o client consenteix el que va acordar i el seu consentiment ha estat degudament informat.

Aquestes pòlisses es converteixen en documents públics en ser intervinguts per un notari, comptant així amb els mateixos efectes que una escriptura pública o acta notarial, és a dir, efectes executius, de prova i de preferència.

Per conèixer més sobre la pòlissa, contacti amb les oficials encarregades a Notaria Igualada, una de les notaries de l’Anoia.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top