• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Parelles de fet

La parella de fet constitueix un vincle entre dues persones que s’involucren de manera sentimental en una relació formal diferent al matrimoni. Per això, en Notaria Igualada es poden realitzar les tramitacions pertinents perquè aquest acte tingui validesa i legalitat. Així mateix, podrà informar-se i assessorar-se sobre la legislació actual que regeix en aquest tipus d’unions sentimentals.

Les parelles i unions de fet són una excel·lent alternativa per a moltes persones a Catalunya que no desitgen contraure matrimoni i que pot ser tramitada a la nostre notaria sota les exigències legals.

Per acreditar una unió d’aquest tipus és necessari presentar alguns documents i proves com capitulacions paramatrimonials, existència de fills comuns, registre d’unions de fet, domicili fiscal, contractes bancaris i contractes privats.

A través d’un notari les parelles de fet a Catalunya poden pactar lliurement les seves relacions econòmiques sense que se’ls apliqui els règims econòmics propis d’un matrimoni, com la separació de béns, guanys i participacions. D’aquesta manera, la parella pot acordar davant de notari les relacions econòmiques que han decidit dur a terme.

Notaria Igualada en la seva qualitat de notaria està en la capacitat d’oficialitzar i realitzar els procediments jurídics relacionats amb les parelles de fet.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top