• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Còpies Notarials

Les còpies notarials reprodueixen o traslladen fidelment el contingut de la matriu. Tenen la mateixa consideració d’escriptures públiques, com la matriu, estant expedides amb les formalitats legals pertinents. Poden ser totals o parcials i consten en suport paper (signades i rubricades en tots els fulls pel notari) o en suport electrònic (amb la signatura electrònica reconeguda del notari autoritzant).

Dins de les seves característiques específiques com a document avalat i reconegut per un notari, es troba que les còpies notarials tenen un format específic i compten amb tots els efectes inherents per a aquesta classe de document.

A la notaria d’Igualada trobarà un departament de còpies conformat per professionals d’àmplia experiència en instruments públics.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top