• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Actes de sorteig

Les actes de sorteig són instruments públics creats per tal de garantir la certesa d’activitats com concursos i sorteigs, molts dels seus organitzadors recorren de forma voluntària al notari a la recerca d’un aval de credibilitat.

Amb la seva intervenció, el notari verifica que es realitza d’acord amb les bases protocol·litzades, que hi ha igualtat d’oportunitats entre els concursants i que preval el principi d’aleatorietat o el que és el mateix, que no s’afavoreix a un concursant enfront d’un altre i vetlla perquè no hi hagi entrebancs en el sistema d’elecció o extracció entre els participants.

Si necessita tramitar una acta de sorteig pot posar-se en contacte amb la Notaria Igualada i posarem al seu abast les garanties necessàries per vetllar per la legalitat dels seus concursos.

De la mateixa manera, podrà realitzar un altre tipus d’actes i diligències com:

– Actes de notorietat per a declaració d’hereus
Subhastes notarials
– Compulses
– Actes d’exhibició
Acta de notificació i requeriment
Actes de notorietat
Acta de presència
Parelles de fet

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top