• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Actes de notorietat

Les actes de notorietat com a instruments públics, són documents que comproven el coneixement d’uns fets amb transcendència jurídica, gràcies a l’exhibició i verificació de documents, així com la declaració de testimonis i una inspecció física, entre d’altres proves.

Per realitzar aquest tipus d’actes, el notari declara que un determinat fet és notori entre les persones que en tenen coneixement, però abans de dur a terme tal declaració, pot practicar algunes proves mitjançant documents i declaracions de diferents testimonis.

També es realitza una acta de notorietat per a la declaració d’hereus en cas que una persona mori sense testament vàlid. Per això és necessari un document públic que declari els parents més propers del difunt, els que per llei tenen dret a heretar.

Mitjançant aquesta acta, un dels parents declara davant de notari les dades i circumstàncies de la mort. Amb tot l’anterior, el notari comprova els fets i, segons la llei vigent, indica qui són els hereus abintestats del difunt.

Els usuaris poden escollir lliurement el notari perquè els guiï i assessori durant el procés de realització de l’acta. A la Notaria Igualada pot sol·licitar assessoria sobre les actes de notorietat i els seus diferents usos, visitant la Rambla Sant Isidre, número 17 baixos.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top