• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Herència

Quan mor una persona, els seus hereus disposen d’un termini de 6 mesos per a liquidar l’impost de successions. L’escriptura d’herència és un document que es signa davant notari en que es manifesta pels hereus la voluntat d’adquirir els béns integrants de l’herència i es fa un inventari d’aquests.

Es realitza aquest repartiment segons el contingut del testament o, en cas de no haver-n’hi, segons la declaració d’hereus que acreditarà qui són els hereus legals de conformitat amb la llei vigent a Catalunya.

Es requereix, entre d’altres, certificat de defunció del difunt, certificat d’últimes voluntats, escriptures de propietat d’immobles i certificats bancaris dels comptes del causant a la data de defunció, rebuts de contribució dels immobles, i factures d’enterrament o funeral.

Contacti amb Notaria Igualada per resoldre dubtes relacionats amb l’acceptació d’herència a Igualada.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top