• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Actes

Les actes són documents que tenen per objecte autenticitar, testimoniar, comprovar i fixar determinats fets. En aquests documents, un notari fa constar i dóna fe del que va passar durant una sessió, congrés, assemblea, junta o qualsevol tipus de reunió, per tal de comprovar les decisions o negociacions realitzades en cadascuna d’elles. Però també es realitzen per a qualsevol tipus d’esdeveniments, fets o successos amb una possible transcendència jurídica.

Com a funcionaris públics, els notaris a Igualada i la resta de l’Anoia, han de realitzar les diferents actes segons la llei establerta i comprovar els requisits exigits per l’ordenament jurídic.

L’assessorament del notari es pot executar en actes, com ara:

Subhastes notarials
Actes de sorteig
– Acta d’exhibició
Acta de notificació i requeriment
Actes de notorietat
Acta de presència
Parelles de fet

En l’acta el notari ha de limitar-se a fer constar el fet efectuat i donar fe del que va veure i va escoltar. Les diferents actes, com escriptures públiques, poden ser realitzades i assessorades en la Notaria Igualada situada a la Rambla Sant Isidre, número 17.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top